Oprávnění provádět dopravně psychologická vyšetření

Provádět dopravně psychologická vyšetření mohou podle § 87a zákona pouze psychologové, kterým Ministerstvo dopravy udělilo akreditaci. Jejich seznam lze najít na internetu.

Povinnost dopravně psychologického vyšetření se netýká řidiče, jenž provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu.

Rozsah dopravně psychologického vyšetření je stanoven vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů. Dopravně psychologické vyšetření se skládá z následujících částí:

  • úvodní rozhovor s posuzovaným řidičem;
  • vyšetření psychické výkonnosti z hlediska kvantity a kvality (např. intelekt, pozornost, paměť apod.);
  • vyšetření osobnostních vlastností zahrnující zejména například emocionální stabilitu, přizpůsobivé chování, tendence k riskování, odolnost vůči zátěži apod.;
  • individuální rozhovor s posuzovanou osobou k získání anamnestických, popřípadě dalších údajů o ní;
  • zhodnocení výsledku vyšetření;
  • seznámení posuzované osoby se závěrem dopravně psychologického vyšetření a vystavení písemného posudku o jeho výsledku.