Otázky

Je vaše škola na úrazy dobře připravená?

Dnešní lekce bude ukončena otevřenými otázkami k zamyšlení. Doporučujeme si vypsat následující fakta o vaší škole, která vám napoví, na co konkrétně se zaměřit:

Jsou vaše lékárničky snadno přenosné?


Máte jich ve škole dostatečné množství?


Jsou přístupné tak, aby každý mohl poskytnout první pomoc?


Jsou kvalitně a dostatečně vybavené?


Kdy jste je naposledy kontrolovali a máte o tom zápis?


Kdy jste naposledy umožnili učitelům a dalšímu personálu školení o první pomoci?


Máte vhodné lékárničky pro pobyt na hřišti či zahradě a na výlety mimo školní areál?