Ovládání prezentace během projekce

Nastavení typu prezentace a vlastností projekce

Na kartě Prezentace je nutné zvolit typ prezentace. Ve skupině Nastavení klepněte na tlačítko Nastavit prezentaci a v dialogovém okně Nastavení prezentace označte ve skupinovém rámečku Typ prezentace jednu z následujících možností:

 • Předváděná lektorem (celá obrazovka) – jde o výchozí a nejčastěji používaný typ, při kterém je prezentace promítána přes celou plochu obrazovky, ovládána osobou přednášejícího a doprovázena jeho výkladem.
 • Prohlížení jednotlivcem (okno) – tento typ prezentace je určen pro individuální projekci, která bude spuštěna v samostatném okně. Uživatel nalezne ve stavovém řádku pouze základní ovládací prvky.
 • Automatické prohlížení (celá obrazovka) – tento typ prezentace nachází uplatnění zejména na výstavách a veletrzích. Je určen pro automatickou projekci přes celou obrazovku. Je vhodné ji spouštět s nastaveným časováním, případně s nahraným komentářem, a nevyžaduje přítomnost přednášejícího. Prezentace se bude opakovaně přehrávat, dokud uživatel nestiskne klávesu Esc.

Vlastnosti projekce nastavte ve skupinovém rámečku Zobrazit možnosti.

 • Opakovat až do stisknutí klávesy Esc – volba umožní opakovat projekci prezentace v cyklu tak dlouho, dokud někdo nestiskne klávesu Esc.
 • Předvádět bez mluveného komentáře – tato volba bude blokovat zaznamenaný mluvený komentář k prezentaci během její projekce.
 • Předvádět bez animace – promítaná prezentace nebude obsahovat žádné animační efekty objektů. Výjimku budou tvořit pouze nastavené přechody snímků.

Ve skupinovém rámečku Zobrazit snímky lze určit, zda se budou promítat všechny snímky, určitý rozsah snímků nebo snímky tzv. vlastní prezentace (viz dále).


Spuštění a ukončení projekce

Projekci prezentace lze zahájit hned několika způsoby:

 • Chcete-li promítat prezentaci od prvního snímku, bez ohledu na to, který snímek je právě označen, klepněte na kartě Prezentace ve skupině Spustit prezentaci na tlačítko Od začátku.
 • Chcete-li spustit prezentaci od jiného než prvního snímku, označte v zobrazení Normální či Řazení snímků určitý snímek a na kartě Prezentace klepněte ve skupině Spustit prezentaci na tlačítko Z aktuálního snímku.

Ve výchozím stavu se projekce ukončí s promítnutím posledního snímku prezentace. Promítání však můžete ukončit v kterékoliv fázi, aniž byste procházeli všechny snímky. Na libovolném snímku klepněte pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zvolte příkaz Konec prezentace, nebo rovnou stiskněte klávesu Esc.


Ovládání projekce

Důležité

Velmi užitečným pomocníkem během promítání prezentace je stručná nápověda se seznamem klávesových zkratek pro ovládání projekce. Stiskněte kombinaci kláves Shift+F10 a v místní nabídce zvolte příkaz Nápověda.


Přepnutí do jiné aplikace během projekce

Během promítání prezentace mohou nastat situace, kdy se potřebujete přepnout do jiné aplikace (např. internetového prohlížeče). Není přitom nutné zastavovat celou projekci. Na aktuálním snímku stiskněte pravé tlačítko myši a v místní nabídce zvolte příkaz Obrazovka. V dalším seznamu klepněte na příkaz Přepnout programy.

V dolní části obrazovky se zobrazí hlavní panel, ze kterého otevřete požadovanou aplikaci. Promítaná prezentace zůstane zobrazena na pozadí. Po skončení práce se vraťte zpět k jejímu promítání. Stačí na pozadí s prezentací klepnout levým tlačítkem myši.

Přechod na určitý snímek během projekce

Základem promítání prezentace je přechod z jednoho snímku na druhý (následující či předchozí snímek v pořadí).

Způsob přechodu

Způsob provedení

Přechod na následující snímek prezentace

Klávesy Enter, D, mezerník, PageDown, šipka vpravo, šipka dolů, levé tlačítko myši

Přechod na předchozí snímek prezentace

Klávesy Backspace, P, PageUp, šipka vlevo, šipka nahoru

Během promítání je možné provést přechod na libovolný snímek mimo stanovené pořadí. Na snímku stiskněte pravé tlačítko myši a v místní nabídce zvolte příkaz Přejít na snímek.

Poznámka: Rychlý návrat k prvnímu snímku prezentace provedete současným stisknutím levého i pravého tlačítka myši. Chcete-li se rychle přesunout na naposledy zobrazený snímek prezentace, stiskněte během promítání prezentace pravé tlačítko myši a z místní nabídky zvolte příkaz Naposledy zobrazený.

Změna funkce ukazatele myši

Ve výchozím stavu plní kurzor myši ve tvaru šipky úlohu ukazatele. Můžete jej však nahradit kuličkovým perem, popisovačem či zvýrazňovačem, pomocí kterých lze na rozdíl od šipky vkládat během projekce do snímku rukopisné poznámky, podtrhávat, zakroužkovat, zvýraznit či jinak vyznačit určitý objekt.

Chcete-li během projekce změnit funkci ukazatele myši, najeďte kurzorem myši do levého dolního rohu na místní panel nástrojů a klepněte na tlačítko s ikonou tužky. Rozbalí se místní nabídka, ve které zvolíte jednu z následujících možností:

 • Pero – kurzor myši se změní na černý hrot pera, kterým lze do prezentace ručně dopisovat poznámky.
 • Zvýrazňovač – kurzor myši se změní na žlutý hrot zvýrazňovače, kterým lze zvýraznit text, případně jinou část snímku.
 • Šipka – tato volba slouží pro návrat k běžné funkci ukazatele myši.
 1.  

Vkládání a odstraňování rukopisných poznámek

Rukopisné poznámky lze během promítání prezentace vkládat pomocí pera či zvýrazňovače, jimž můžete podle potřeby nastavit jakoukoliv barvu.

Výchozí barva pera je červená a výchozí barva zvýrazňovače žlutá. Výchozí barvu pera můžete změnit v dialogovém okně Nastavení prezentace. Tento dialog zobrazíte klepnutím na tlačítko Nastavit prezentaci na kartě Prezentace. Ve skupinovém rámečku Zobrazit možnosti vyberte požadovanou barvu v seznamu políčka Barva pera.

Během promítání prezentace změňte funkci ukazatele myši na pero či zvýrazňovač (podle předchozího návodu). V místním panelu nástrojů (v levém dolním rohu) klepněte na ikonu tužky. V rozbalené místní nabídce zvolte příkaz Barva rukopisu. Zobrazí se paleta barev, v níž klepnete na políčko s barvou, kterou si přejete použít. Přímo na snímku přidržte levé tlačítko myši a začněte psát.

Po skončení promítání prezentace budete dotázáni, zda chcete své rukopisné poznámky uchovat. Pokud ano, klepněte na tlačítko Ponechat, v opačném případě na tlačítko Zahodit.

Všechny rukopisné poznámky na aktuálním snímku je možné odstranit už během projekce. Je přitom jedno, zda byly vloženy nástrojem pero, nebo zvýrazňovač. Kdekoliv na snímku klepněte během projekce pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zvolte příkaz Možnosti ukazatele. V další podnabídce pak klepněte na příkaz Vymazat veškerý rukopis na snímku.

Příklad č. 1

Někdy je potřeba odstranit pouze část rukopisných poznámek a ostatní poznámky na snímku ponechat. Najeďte myší během projekce do místního panelu nástrojů v levém dolním rohu a klepněte na ikonu tužky. Zobrazí se místní nabídka, ve které zvolíte příkaz Guma. Kurzorem myši, u něhož se zobrazí ikona gumy, klepněte na poznámku, kterou si přejete odstranit.