Péče rodiny a MŠ o dítě s dyslalií

Postoje rodičů k poruchám výslovnosti u dítěte:

  • Řada rodičů se dětem věnuje dostatečně ve všech oblastech.
  • Někteří rodiče nevěnují obtížím dítěte v artikulaci žádnou pozornost a čekají, že se vývojové odchylky samy upraví.
  • Jiní rodiče si všímají výslovnosti dítěte až příliš. Vyžadují od dětí již v raném věku produkci hlásek, které vyzrávají v pozdějším vývoji.
  • Spousta z nich se spoléhá na vyšetření dítěte u pediatra v 5. roce věku a teprve potom dítě s prodlevami objednávají na vyšetření s následnou žádostí o převzetí dítěte do logopedické péče.

Důležité!
Pokud se v 5 letech dostaví k logopedovi dítě, které nepoužívá větší počet hlásek, nebo je tvoří odchylně, má logoped velmi málo času na to, aby společně s rodiči zvládl hlásky vyvodit, fixovat v pozicích a zautomatizovat v řeči před nástupem do 1. třídy ZŠ.

Orientačně lze stanovit hranici, kdy pro určitou hlásku potřebujeme k nácviku například 2–3 měsíce, někdy u vibranty R třeba i půl roku. Mezi dětmi jsou samozřejmě i v osvojování správné výslovnosti obrovské individuální rozdíly, se všemi dětmi tudíž logoped nemůže pracovat v jednotném tempu. Je opravdu důležité zohlednit individuální potřeby dítěte. V rodině by se mělo jednat o důslednou, soustavnou a jednotnou péči.

V MŠ můžeme poskytovat přirozenou podporu výslovnosti dítěte s ohledem na jeho věk. O děti s rizikem dyslalie by se měl postarat logoped v ambulanci nebo logopedický asistent v MŠ, který pracuje pod supervizí logopeda s vysokoškolským vzděláním.

Důležité!
Odchylně vyslovovanou hlásku neopravujeme, ale vyslovíme ji správně. Při práci s dítětem co nejvíce využívejme zrcadlo, jež umožní snadnější napodobení bez přílišných slovních komentářů.

Správný postup