Péče rodiny a školy o dítě s dysfázií a dyslálií – nejčastější chyby okolí, doporučené zásady