Példa

Az alábbi példában egy vegyi raktár tűzvédelmi előírásait láthatjuk. 

Sok esetben a helyiségek egyes szabályainak kidolgozásánál felmerülhetnek ismétlődések az általános szabályokhoz vonatkozóan, valamint itt van hely az egyedi előírások megtételéhez. Itt lehet az eljárásra vonatkozó, használatra, tevékenységre utaló szabályokat rögzíteni.

Kockáztati osztálya: KK (közepes kockázatú)

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét legalább naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – gyakrabban vagy folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

Az I-III. tűzveszélyességi kategóriájú anyagokat, anyagnemenként csoportosítva együtt is szabad tárolni. Az éghető, illetve tűzveszélyes anyagot tartalmazó raktárak bejáratán, valamint e helyiségekben „TŰZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!” figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás, és folyadék esetén a hatékony szellőzést biztosították.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, a sérült csomagolást kármentő edényzetbe kell helyezni.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben.

A raktárakban az ellenőrzésekre jogosult személyeken és a raktár kezelőin kívül más személyek nem tartózkodhatnak.

Raktárakban csak annyi anyagot, készárut szabad elhelyezni, amik a szabad közlekedési utak használatát nem akadályozzák.

A raktárban a különböző anyagokat ömlesztve tárolni tilos.

A tárolt anyagokat fajtánként szétválogatva, elkülönítve − a göngyöleg kivételével −nem éghető anyagú állványon, polcon kell elhelyezni.

A helyiség kijáratát, az elektromos kapcsolót, a tűzoltó készülékek előtti részt, valamint a belső közlekedési utakat, a kiürítési utat elzárni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

A raktárban, a kijáratok mellett, valamint a polcsorok között is 1-1 db tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni.

Éghető födém, éghető tetőszerkezet között, ha az anyag is éghető, az ott tárolt anyag és a tetőszerkezet, illetve födém között legalább egy méter légteret kell szabadon hagyni. Tűzálló tetőszerkezet esetén ez a távolság a felére csökkenthető.

Ha a raktárban a födém vagy a tetőszerkezet nem éghető anyagú, akkor is biztosítani kell, hogy a raktározott éghető anyag és a világítótest között olyan távolság legyen, hogy az üzemeltetés alatt keletkezett hőtől az éghető anyag ne gyulladjon meg (legalább 40 cm).