Perspektivní orientace

Funkčně postavené kariérové poradenství může žákům pomáhat s přechodem od krátkodobé orientace k perspektivní.

Pokud se u žáků v tomto „senzitivním“ období nevyvine způsobilost aktivně pracovat s budoucností, může to představovat potíže nejen ve školní úspěšnosti, ale právě také v kariérních volbách.