Pokročilé formátování textu

Formátování písma a odstavce

Nástroje pro formátování písma naleznete nejen na kartě Domů ve skupině Písmo, ale také v dialogovém okně Písmo, které rychle zobrazíte stiskem klávesové zkratky Ctrl+D.

Důležité!
Klávesová zkratka Shift+F3 slouží jako přepínač mezi velkými písmeny, malými písmeny a prvním velkým písmenem slova. Upravovaný text vždy nejprve označte myší.

Nastavený formát textu můžete rychle přenést z jednoho slova na druhé, čímž ušetříte čas strávený ručním nastavováním stejného formátu. Označte text, z něhož se má formátování převzít, a na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na tlačítko Kopírovat formát. Myší pak klepněte na slovo, na které si přejete formát přenést. Chcete-li kopírovat formát na více slov, pak místo klepnutí na tlačítko Kopírovat formát poklepejte. Nakonec stiskněte klávesu Esc.

Poznámka:
Pokud si potřebujete vyzkoušet, jak bude vypadat výsledné formátování, ale nemáte zrovna žádný text k dispozici, vložte v místě textového kurzoru příkaz rand().

Za odstavec se v textovém editoru Word považuje blok textu ukončený značkou konce odstavce (¶). Jde o místo, kde jsme při psaní stiskli klávesu Enter. Nástroje pro formátování odstavce naleznete nejen na kartě Domů ve skupině Odstavec, ale zejména v dialogovém okně Odstavec, které zobrazíte stiskem tlačítka v pravém dolním rohu této skupiny (tzv. spouštěč dialogového okna).

Důležité!
Klávesa Enter se používá zásadně pro vytvoření nového odstavce, nikoliv pro vytvoření mezery před nebo za odstavcem! Opakovaný stisk této klávesy je považován za jeden z nejčastějších typografických nešvarů, který se vám vymstí: takto vytvořené prázdné místo se může během psaní přesunout na začátek další stránky, kde jej pak budete muset odstranit.

Tlačítko Kopírovat formát, které je umístěno na kartě Domů ve skupině Schránka, můžete použít pro přenos formátování mezi slovy či pro přenos vlastností z jednoho odstavce na další. Naformátovaný odstavec rychle vrátíte do původního stavu stiskem klávesové zkratky Ctrl+Shift+N, která mu nastaví výchozí styl Normální.

Poznámka:
Řada uživatelů chybně odsazuje odstavce od levého okraje vložením několika mezer místo použití tabulátorů.

Podle typografických pravidel by neměl žádný dokument obsahovat tzv. sirotky a vdovy:

  • Vdova je poslední řádek odstavce, který se již nevejde na stránku, a automaticky se přesune na začátek následující stránky, kde ho lze zaměnit s nadpisem.
  • Sirotek je první řádek nového odstavce, který se nechtěně stane posledním řádkem na stránce. Ostatní řádky odstavce se pak přesunou na další stránku.

Textový editor Word ve výchozím stavu sirotky a vdovy hlídá, a pokud se na konci nebo na začátku stránky objeví osamocený řádek textu, automaticky jej doplní o další řádek. Tato funkce může být vypnuta, a proto raději její aktivaci zkontrolujte: v dialogovém okně Odstavec přepněte na kartu Tok textu a zkontrolujte, zda je ve skupinovém rámečku Stránkování zaškrtnuto políčko Kontrola osamocených řádků.

Automatické dělení slov

Odstavce zarovnané do bloku mohou obsahovat vizuálně prázdná místa způsobená dlouhými slovy. Pokud se chcete tomuto problému vyhnout, nemusíte nutně měnit způsob zarovnání, stačí nastavit dělení slov na koncích řádků. Tím docílíte zarovnaného a souměrně rozloženého textu.

Automatické dělení slov aktivujete na kartě Rozložení stránky: ve skupině Vzhled stránky klepnete na tlačítko Dělení slov a v seznamu vyberete možnost Automaticky; dělení slov se automaticky aplikuje na všechny odstavce dokumentu.