Pokročilé možnosti kontroly pravopisu

Nastavení jazyka a automatické kontroly pravopisu

Kontrola pravopisu v textovém editoru Word se vždy řídí nastaveným jazykem textu, podle kterého se aktivují odpovídající jazykové slovníky. Jazyk textu nastavte nejlépe ještě před samotným vkládáním textu.

Na kartě Revize klepněte ve skupině Jazyk na tlačítko Jazyk a v rozbaleném seznamu zvolte příkaz Nastavit jazyk kontroly pravopisu. V dialogu Jazyk vyberte ze seznamu Označte jazyk vybraného textu možnost Čeština.

Důležité!
Textový editor Word umí automaticky rozpoznat jazyk, kterým zrovna píšete. Automaticky pak také aktivuje příslušné nástroje pro kontrolu pravopisu tohoto jazyka. Zmíněná funkce se vám bude hodit zejména tehdy, pracujete-li na vícejazyčném textu. Chcete-li, aby Word nastavoval jazyk textu za vás, nechte v dialogu Jazyk zaškrtnuté políčko Automaticky rozpoznávat jazyk.

Ve výchozím stavu program Word automaticky kontroluje pravopis a gramatiku během psaní textu. Vždy je však vhodné aktivaci této funkce předem zkontrolovat. Klepněte na kartě Soubor na odkaz Možnosti a v dialogu Možnosti aplikace Word přepněte do části Kontrola pravopisu a mluvnice. Ve skupinovém rámečku Při opravě pravopisu a gramatiky v aplikaci Word zaškrtněte políčko Kontrolovat pravopis při psaní.

Postup při kontrole pravopisu

Poznámka:
Program Word používá při automatických kontrolách několik druhů podtržení:

  • podtržení červenou vlnovkou pro označení možných pravopisných chyb,
  • podtržení zelenou vlnovkou pro označení možných gramatických chyb,
  • podtržení modrou vlnovkou pro označení výskytů nekonzistentního formátování.

V dokumentu budou při automatické kontrole pravopisu podtrženy červenou vlnovkou všechny pravopisné chyby, přesněji řečeno všechna slova, která Word nenalezl ve slovnících pro kontrolu pravopisu daného jazyka.

Příklad č. 2
Naleznete-li v textu slovo podtržené červenou vlnovkou, klepněte na něj pravým tlačítkem myši. Zobrazí se kontextový seznam příkazů, na jehož začátku vám Word nabídne vhodná slova pro možnou náhradu. Naleznete-li v seznamu správně zapsaný výraz, klepněte na něj myší. Slovo bude automaticky dosazeno do textu místo podtrženého slova.

Pokud jste přesvědčeni, že slovo podtržené červenou vlnovkou je zapsáno správně, a nepřejete si, aby se při kontrole pravopisu podtrhávalo červenou vlnovkou (např. odborný termín, vlastní jméno, cizí výraz atd.), klepněte v kontextovém seznamu na jeden z příkazů:

  • Přeskočit – slovo se uloží do dočasného slovníku, ve kterém zůstane po dobu otevření dokumentu. Během této doby se již nebude zvýrazňovat, avšak při dalším otevření dokumentu se při kontrole pravopisu znovu podtrhne červenou vlnovkou.
  • Přeskakovat – slovo se opět uloží do dočasného slovníku, nebude se již zvýrazňovat a nebudou se zvýrazňovat ani další jeho případné výskyty v dokumentu.
  • Přidat do slovníku – slovo se uloží do uživatelského slovníku a nebude se při kontrole pravopisu již nikdy podtrhávat, a to ani v případě, že dokument zavřete a znovu otevřete.

Poznámka:
Slova podtržená v textu červenou vlnovkou nemusíte v textu sami vyhledávat. Program Word je vyhledá za vás a postupně je bude zobrazovat v dialogu Pravopis a gramatika: Čeština. Tento dialog zobrazíte nejrychleji stiskem klávesy F7. Další možností je klepnout na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu na tlačítko Pravopis a gramatika.

Správný tvar slova můžete v dialogu buď sami zapsat (přepsáním slova zvýrazněného v textu červenou barvou), nebo opět vybrat z nabízeného seznamu Návrhy. Poté klepněte buď na tlačítko Zaměnit, nebo Zaměňovat, chcete-li stejným způsobem nahradit i případné další výskyty (chybně) zapsaného slova. 

Tvorba vlastních slovníků pro kontrolu pravopisu

Uživatelský slovník (CUSTOM.DIC) je jedním ze slovníků, podle kterých se v dokumentu kontroluje pravopis. Můžete do něj vkládat slova, jež nejsou obsažena ve vestavěných slovnících a která nechcete při kontrole pravopisu podtrhávat červenou vlnovkou.

Poznámka:
Ve slovníku CUSTOM.DIC můžete slova nejen přidávat, ale také odstraňovat.

Pokud si přejete zobrazit obsah (výchozího) uživatelského slovníku CUSTOM.DIC, otevřete dialog Možnosti aplikace Word, přepněte do části Kontrola pravopisu a mluvnice a klepněte na tlačítko Vlastní slovníky. V seznamu Seznam slovníků označte položku CUSTOM.DIC a klepněte na tlačítko Upravit seznam slov.

Uživatelských slovníků může být v dokumentu hned několik. Sami je můžete vytvářet a přidávat ke slovníkům pro kontrolu pravopisu. Například do jednoho uživatelského slovníku si uložíte vlastní jména (kupř. klientů, známých) a do dalšího slovníku odborné termíny často používané ve vašem oboru.

Příklad č. 3
Vlastní uživatelský slovník pro kontrolu pravopisu si můžete vytvořit například v programu Poznámkový blok. Na každý řádek vložte jeden výraz. Textový soubor s příponou .DIC pak uložte v kódování znakové sady UNICODE.

Všechny vlastní slovníky, podle kterých se má v programu Word kontrolovat pravopis, musíte přidat do seznamu vlastních slovníků. Otevřete dialog Vlastní slovníky a klepněte na tlačítko Přidat. V dialogu Přidat vlastní slovník vyhledejte a označte soubor s příponou .DIC a klepněte na tlačítko Otevřít. Slovník se přidá do Seznamu slovníků.

Důležité!
Přestože v dokumentu kontrolujete pravopis podle několika vlastních slovníků, bude jeden z nich označen jako Výchozí. Pouze do výchozího slovníku se budou ukládat slova označená příkazem Přidat do slovníku.