Pomůcky pro skupinové i individuální aktivity

Následující pomůcky je možné objednat na www.be-creative.cz

 • Karty s příběhy – Storytelling cards
 • Světem hodnot – Value cards
 • Silné stránky – Strength cards
 • Jobbkort – Inspirace k výběru povolání
 • Kariérový diJÁř pro kluky a holky (autorka P. Drahoňovská)
 • Vzhůru do světa povolání – desková hra

Karty Jobbkort – Inspirace k výběru povolání:

Karty švédské produkce nakladatelství Tremedia využijí zejména kariérový poradci s dětmi na ZŠ a SŠ, případně s dospívajícími a dospělými, kteří navštíví jejich soukromé praxe. Jsou vhodné pro práci s jednotlivci i skupinami. Hlavním cílem je klienty inspirovat a dát jim příklady řady povolání, která dnes existují na trhu práce. Jedna karta může zobrazovat více než jedno povolání a jsou tak vhodné i k diskuzi. 

Sada obsahuje 110 plnobarevných karet s fotkou povolání, druhá strana je bez popisu a dává tak prostor fantazii. Karty jsou opatřeny kulatými rožky a jsou formátu klasických hracích karet 9 × 6,5 cm. Sada obsahuje stručný popis možných způsobů práce s kartami na A4 v českém a anglickém jazyce (www.be-creative.cz).

Příklady využití

Žák rozčleňuje karty na povolání do tří skupin:

 • ANO (chtěl bych vykonávat),
 • MOŽNÁ (uvažoval bych o tom),
 • NE (určitě nechci vykonávat)

A s poradcem nad volbami diskutuje.

Do skupiny rozdáme několik karet a zadáme k nim žákům úkoly:

 • Jaké povolání karta představuje?
 • Co je náplní práce?
 • Co je na práci inspirativní?
 • Proč dané povolání společnost potřebuje?
 • Existují rizika při vykonávání této profese? apod.

Žáci řadí jednotlivá povolání do různých kategorií a hledají např. jejich společné rysy: práce s lidmi, analytické schopnosti, manuální zručnost, umělecké nadání aj.

Následující karty je možné objednat na www.centrumkompetenci.cz

 • Motivační karty
 • Pracovní karty

Obr.: Motivační karty – ukázka

Tipy pro práci s kartami

Tyto karty jsou vhodné spíš pro straší studenty na SŠ.

Student vybírá karty reprezentující hodnoty, které by měla splňovat jeho vysněná práce (např. kreativita, společenská zodpovědnost, intelektuální status, rychlé tempo práce, spolupráce s ostatními aj.).

Skupina studentů si vybere několik karet a vymýšlí k nim společně konkrétní povolání, které danou hodnotu či oblast dle nich splňují.

Student dostane za „domácí úkol“ karty pročíst a vytvořit z nich seznam oblastí, které jsou mu blízké, a těch, které pro něho naopak nejsou důležité, a následně o svém výběru hovoří s poradcem.