Poruchy autistického spektra (PAS)

Čím se PAS vyznačuje?

U jedinců s PAS pozorujeme abnormality/odchylky hlavně ve třech vývojových oblastech.

Projevy vývojových abnormalit se u každého jedince odlišují. Mohou mít různou intenzitu, objevují se v různé kombinaci. Některé se mohou v průběhu života zlepšovat, měnit, nebo naopak přetrvávat.

Důležité: Osobnost dítěte či žáka s PAS je vždy originální. To může v životě i ve škole způsobit celou řadu problémů a potíží. Neexistuje totiž žádný zcela univerzální návod, jak s žáky s PAS pracovat. Každý totiž, s ohledem na své obtíže a abnormality, potřebuje specifický přístup.

Žáci s PAS se ve školním prostředí zpravidla považují za jedince se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Způsoby a pravidla vzdělávání těchto osob stanovuje legislativa.