Potvrzení hodnocení

Pro případné budoucí diskuze nad výsledky hodnocení je efektivní a žádoucí potvrdit hodnoticí záznam podpisem obou stran – hodnoceným a hodnotitelem.

Důvodem pro potvrzení hodnocení podpisem jsou:

  • Autentičnost vypracovaného hodnocení.
  • Důkaz, že byl hodnocený seznámen s hodnocením.
  • Možnost se později vrátit k výsledkům hodnocení.

Důležité: Hodnoceného, který výrazně nesouhlasí s hodnocením, je nutné upozornit na jeho právo podat písemnou stížnost.