Použité zdroje

Schiffer, V. Ing: Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů, Bova Polygon, Praha, 2005

Juráňová, H., Juhászová, K.: Inventarizace ve veřejné správě, Nakladatelství EconomiCon, Ostrava, 2012

Zákony a vyhlášky – doporučené internetové zdroje

Sbírka zákonů:

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv – Ministerstvo vnitra České republiky

Portál veřejné správy ČR:

Vyhledávání v zákonech – Portál veřejné správy

Business.center:

Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné právní normy