Používání stylů a víceúrovňové číslování stylů pro nadpisy

Používání stylů

Styly jsou jedním z nejmocnějších nástrojů každého textového editoru. Pokud formátujete text pomocí stylů, bude váš dokument působit jednotně, ale hlavně si ušetříte spoustu práce, úsilí a zejména času stráveného nastavováním formátu. Díky stylům můžete na text aplikovat rozsáhlé formátování pomocí jediného příkazu. Styly oceníte i při následných úpravách, protože složité změny formátování nemusíte provádět několikrát za sebou na různých místech dokumentu, ale většinou stačí provést jednoduchou změnu vlastností jednoho stylu.

Dalším důvodem pro používání stylů je skutečnost, že některé nástroje a funkce textového editoru Word jsou dostupné pouze pro text (zejména nadpisy) formátovaný pomocí stylů (např. zobrazení nadpisů v Navigačním podokně, zobrazení Osnovy dokumentu).

Poznámka:
Pokud máte například změnit určitou vlastnost formátování u všech nadpisů v dokumentu a nepoužíváte styly, vyžádá si tato změna určitý čas. Čím více nadpisů dokument obsahuje, tím déle celý proces potrvá. Navíc budete opakovaně provádět tytéž úpravy stále dokola, což dává prostor k chybování. Můžete sice změnit formát u jednoho nadpisu a jeho vlastnosti pak pomocí funkce Kopírovat formát přenést na ostatní nadpisy, ale i tento úkon vyžaduje stále mnoho času. Pokud však používáte styly, stačí provést úpravu pouze jednoho či dvou stylů a změna se automaticky zanese do všech nadpisů v dokumentu, které jsou podle tohoto stylu naformátovány.

Textový editor Word obsahuje několik základních předdefinovaných stylů, které můžete rovnou použít. Každému stylu je většinou přiřazena i klávesová zkratka pro jeho rychlou aplikaci na text (např. Normální – Ctrl+Shift+N, Nadpis 1 – Alt+Ctrl+1, Nadpis 2 – Atl+Ctrl+2, Nadpis 3 – Alt+Ctrl+3 atd.).

Chcete-li vytvořit nový styl, klepněte v podokně Styly na tlačítko Nový styl. V poli Název nový styl pojmenujte, v dalším poli pak vyberte Typ stylu. Důležitou vlastností stylů je dědičnost. Chcete-li, aby váš styl zdědil vlastnosti jiného existujícího stylu, vyberte jej v seznamu Styl založený na. V seznamu Styl následujícího odstavce vyberte styl, kterým se má formátovat následující odstavec (po stisku klávesy Enter).

Důležité!
Každý nově vytvořený styl můžete uložit buď do aktuálního dokumentu (volba Jen v tomto dokumentu), nebo do globální šablony Normal.dotm (volba Nové dokumenty založené na této šabloně), kde bude k dispozici všem nově otevřeným dokumentům.

Pokud si přejete zkopírovat určitý styl z jednoho dokumentu do druhého, klepněte v podokně Styly na tlačítko Spravovat styly. Otevře se stejnojmenný dialog, ve kterém klepnete na tlačítko Import/export. V pravé části dialogu Organizátor klepnete na tlačítko Zavřít soubor a místo výchozí šablony Normal.dotm otevřete dokument, do kterého si přejete styl zkopírovat. V levém seznamu označíte myší styl a klepnete na tlačítko Kopírovat. Dialogové okno Organizátor můžete používat nejen pro kopírování stylů mezi dokumenty a šablonami, ale také pro kopírování maker.

Důležité!
Seznam stylů naleznete na kartě Domů ve skupině Styly nebo v samostatném podokně Styly, které rychle aktivujete stiskem klávesové zkratky Alt+Ctrl+Shift+S.

Jak vytvářet styly pro nadpisy a podnadpisy

Kvůli přehlednosti bývá zvykem vytvářet ve formálních dokumentech maximálně tři úrovně nadpisů. Budete tedy potřebovat nejvíce tři různé styly pro jednotlivé úrovně nadpisů. 

Začněte tím, že vytvoříte obecný styl, kterému nastavíte vlastnosti společné pro všechny úrovně nadpisů (např. tučné písmo, zarovnání na střed atd.). Tento styl paradoxně nikde v dokumentu používat nebudete. Ostatní styly pro nadpisy z něj budou dědit základní vlastnosti. Teprve poté můžete přistoupit k definici stylů pro jednotlivé úrovně nadpisů. U každého stylu vyberte ze seznamu Styl založený na právě název tohoto obecného stylu.

Bude-li v budoucnu potřeba změnit základní vlastnosti všech nadpisů v dokumentu (např. změnit zarovnání na střed na zarovnání vlevo), provedete tuto změnu pouze jedenkrát, tedy úpravou jednoho (obecného) stylu, místo toho, abyste upravovali všechny styly pro nadpisy, nebo dokonce nastavovali tuto vlastnost ručně u všech nadpisů v dokumentu.

Důležité!
Bývá zvykem, že po nadpisu první úrovně následuje buď nadpis druhé úrovně, nebo obyčejný text. Abyste mohli při vytváření stylů využívat vlastnost Styl následujícího odstavce, vytvářejte styly pro nadpisy směrem odspodu nahoru. To znamená, že nejprve vytvoříte styl pro nejnižší úroveň nadpisu a nakonec styl pro nadpis nejvyšší úrovně.

Víceúrovňové číslování stylů pro nadpisy

Číslování nadpisů a podnadpisů nikdy neprovádějte ručně! Abyste nemuseli neustále kontrolovat a upravovat pořadí číslování, přenechte tuto činnost textovému editoru.

Důležité!
Víceúrovňové číslování nadpisů můžete definovat až poté, co máte jednotlivé úrovně nadpisů naformátovány pomocí odlišných stylů. Každý styl je pak potřeba propojit s určitou úrovní číslovaného seznamu.

Na kartě Domů klepněte ve skupině Odstavec na tlačítko Víceúrovňový seznam a v rozbaleném seznamu vyberte příkaz Definovat nový víceúrovňový seznam. Ve stejnojmenném dialogu nejprve klepněte na tlačítko Více, které zobrazí rozšířenou nabídku nástrojů. Dále proveďte následující kroky a postupujte od nejvyšší úrovně seznamu k nejnižší:

  • V horní části dialogu vyberte úroveň, kterou budete upravovat (např. úroveň č. 1).
  • Ze seznamu Propojit úroveň na styl vyberte styl, který si přejete s danou úrovní propojit (např. Nadpis 1).
  • Pro danou úroveň určete styl číslování výběrem položky ze seznamu Styl číslování pro tuto úroveň (např. 1, 2, 3, …), případně definujte další vlastnosti číslování.
  • Až budete propojovat určitý styl s další úrovní seznamu, nezapomeňte do jeho číslování zahrnout také číslo předchozí (vyšší) úrovně. Tu vyberte ze seznamu Zahrnout číslo úrovně z.