Povinné formuláře přehledu plnění

Povinné formuláře pro zaměstnavatele jsou uvedeny na integrovaném portálu MPSV na adrese:  https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#pro-zamestnavatele_zamestnavani-osob-se-zdravotnim-postizenim

Mezi těmito formuláři naleznete v elektronické podobě všechny potřebné formuláře povinné evidence, ohlášení plnění povinného podílu, včetně pokynů pro on-line vyplnění, příslušné metodiky a dalších podpůrných nástrojů.

Povinné formuláře

Pro oblast plnění povinného podílu jsou na IP MPSV uvedeny zejména následující formuláře:

Plnění povinného podílu OZP
Elektronický formulář: Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců

Popis: Formulář můžete vyplnit na internetu a pomocí datové schránky nebo přes elektronické podání (vyžaduje elektronický podpis) odeslat Úřadu práce. Můžete jej také vytisknout a podat v papírové podobě.

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ohlaseni-plneni-povinneho-podilu-osob-se-zdravotnim-postizenim-na-celkovem-poctu-zamestnancu-zamestnavatele

Soubor ke stažení: Čísla účtů krajských poboček
Pro plnění povinného podílu zaměstnávání OZP odvodem do státního rozpočtu.

Poznámka:

Všechny povinné formuláře najdete na integrovaném portálu MPSV:
https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#pro-zamestnavatele_zamestnavani-osob-se-zdravotnim-postizenim

Důležité informace a pokyny k zaměstnávání osob se zdravotním postižením naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: www.mpsv.cz , v sekci: Zdravotní postižení/zaměstnávání osob se zdravotním postižením