Práce s poznámkami pro přednášejícího

Ke každému snímku lze připojit dodatečnou informaci, která se na daném snímku nebude zobrazovat během promítání. Účelem tohoto pomocného textu je poznačit si jakékoliv doplňující připomínky, myšlenky či sdělení, jež přednášející nechce zapomenout sdělit při projekci posluchačům.

Poznámka: Poznámky jsou informace, jež se buď na daný snímek nevejdou, nebo je na něm autor nechce uvádět. Jsou určeny pouze přednášejícímu, případně jeho kolegům, kteří se na tvorbě prezentace rovněž podílejí. Přednášející si může poznámky například vytisknout a mít je během prezentace po ruce.

Poznámky pro přednášejícího se vkládají do okna Poznámky (s textem „Klepnutím vložíte poznámky.“). K tomuto účelu se nejlépe hodí zobrazení Normální, které aktivujete tlačítkem Normální na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení prezentací.

Důležité

Daleko větší prostor pro psaní doplňujícího textu nabízí zobrazení Poznámky. Zobrazení aktivujete tlačítkem Poznámky, které se nachází na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení prezentací.

V tomto zobrazení uvidíte vždy jednu stránku, která obsahuje dvě části. Nahoře je zobrazen snímek, k němuž vkládáte poznámku. Dolní část (s textem „Kliknutím vložíte text.“) slouží pro vkládání samotné poznámky. Stránka se snímkem a poznámkami většinou odpovídá tomu, jak se budou poznámky tisknout.