Pravidla efektivní zpětné vazby

Existuje celá řada technik poskytování zpětné vazby. Mohou a nemusejí fungovat. Velmi záleží na vašem citu pro situaci, ve které chcete příslušnou techniku použít, a na odhadu člověka, ke kterému má směřovat. Přesto je možné doporučit určitá pravidla, jejichž dodržení vás přiblíží k úspěchu.

Podívejte se na následující obrázek, který naznačuje, co mohu a do jaké míry zpětnou vazbou ovlivnit.

Důležité: Zpětná vazba má smysl jen tehdy, pokud směřuje ke změně chování, jednání či dovedností člověka. V okamžiku, kdy zasáhnete jeho hodnoty nebo osobnost, nedosáhnete v lepším případě žádné změny, v horším případě si povšimnete negativní změny na úrovni chování či jednání.

Zpětná vazba jako konstruktivní kritika informuje o mém aktuálním pohledu na chování druhého, které chci změnit, proto by měla v ideálním případě splňovat následující doporučení.

Zpětná vazba by měla být:

  • přesná
  • správně načasovaná
  • doplněna konstruktivním návrhem
  • s konkrétním, jasným obsahem (především u kritiky)
  • zaměřená na chování, jednání, výsledek, ne na osobu
  • zaměřená na řešení, ne na problém
  • pochvalná, kdykoliv je to možné (pozitivní, protože směřuje ke změně do budoucna)
  • zapojující druhého