Překážky a potenciální rizika

Mezi nejčastější překážky a rizika, která je potřeba ošetřit, patří:

 • podstav zaměstnanců (stávající zaměstnanci nestíhají svou vlastní práci);
 • ve firmě chybějí jakékoliv HR procesy a procesy práce s lidmi, včetně onboardingu a zaučení (nováčkovi se nikdo nevěnuje);
 • firma je v krizi;
 • špatná nálada ve firmě a v týmu;
 • nevhodný člověk, který má nováčka na starosti;
 • špatný šéf;
 • pozice, na nichž si nováčci mohou „vybírat“ a mají zvýšené nároky a nereálná očekávání;
 • vybraný typ profesí, které jsou obecně vnímány jako zátěžové a fluktuační (zejména pokud byl na dané místo vybrán špatný člověk, např. telemarketing, zákaznický servis, zadávání dat do systému, …);
 • doba změn ve firmě;
 • nováček pouze dostane materiály s tím, že si je má přečíst a nastudovat, ale nikdo s ním nemluví a nevěnuje se mu;
 • nováčkovi jsou přidělovány jen podřadné práce, dokud se něco nenaučí nebo proto, že na něj nikdo nemá čas (rizikové zejména u profesních seniorů a odborníků, kteří opravdu netouží pouze kopírovat papíry);
 • špatný nábor na pozici (daný člověk se na ni nehodí);
 • rizikové skupiny nováčků (viz výše);
 • s nováčkem se pracuje až na konci zkušební doby, nikoliv průběžně;
 • chybí spolupráce HR a nadřízeného (provozu);
 • nefunkční tým;
 • při adaptaci se firma zaměřuje pouze na „hard“ aspekty, nikoliv na vztah a ostatní „měkké“ věci.