Problematické momenty a místa ve školním prostředí

Přestávky

Zatímco většina žáků a studentů vnímá přestávky jako možnost odreagování, volného pohybu a hovoru se spolužáky, jedincům s PAS takovou radost přinášet nemusejí. Spíše naopak. Z jejich pohledu panuje o přestávkách chaos a hluk, který pro ně může být zdrojem velkého stresu. Také případné stěhování jim může z mnoha důvodů činit potíže – musí si poměrně rychle zabalit věci, přenést je jinam a pohybovat se po chodbách do jiných učeben. Někteří z nich mohou mít navíc potíže s orientací v budově či rozvrhu hodin a suplování.

Příklad: Žák s PAS Jiří chodil na všechny hodiny, kdy se jeho třída „stěhovala“ se zpožděním. Pomocí třídní učitelky se podařilo zjistit, že se chlapec nedokáže pohybovat po chodbě plné jiných žáků, proto vždy čeká na nějakém klidnějším místě, než přestávka skončí, a teprve poté se přesunuje.

Pro většinu žáků s PAS je z uvedených důvodů o přestávkách důležitá podpora asistenta pedagoga, který pomáhá s organizací i s orientací v budově.

  • Pokud žák s PAS přijde do nové školy nebo přejde na 2. stupeň, kde je výuka jinak organizována, bude jistě potřeba zajistit pomoc každou přestávku.
  • Podpora může být u některých žáků postupně snižována, a to vždy, když se naučí příslušné úkony dělat sami.

Důležité: Míra podobných problémů může být u každého žáka s PAS různá. Někteří z nich potřebují o přestávkách pomoci jen v začátcích, jiní se bez ní neobejdou po celou dobu školní docházky.

Relaxační místnost

Školní prostředí bývá pro žáky s PAS mnohdy velmi stresující.

Cítí se pod tlakem, protože jsou vedeni k přizpůsobení se a sebekontrole. Musejí dělat věci, které jim vadí nebo kterým nerozumí.

To se velmi často projevuje na chování: zlobí, vyrušují, nebo naopak začnou být apatičtí, přestávají komunikovat.

Proto je vhodné, aby byla ve škola připravená místnost, již mohou tito jedinci využít k odpočinku a relaxaci.

Měla by se nacházet v co nejklidnější části budovy a je potřeba ji také příslušně vybavit. Doporučujeme, aby v ní byl nábytek – vaky či pohovka – k odpočinku, ale také žákovy oblíbené knihy, stolní hry, stavebnice, hlavolamy, pomůcky, CD s hudbou či další předměty.

Tip: Relaxační místnost může žák s PAS využívat o volných hodinách, o přestávkách, pro zklidnění po nějaké konfliktní situaci, případně ve chvílích, kdy je unavený nebo ve výrazné tenzi.

Pozor: Učitelé a poradenští pracovníci by měli vždy pečlivě sledovat, zda žák s PAS se svým asistentem neopouští výuku či třídu zbytečně, zda se nenaučil zneužívat situace a touto formou neutíká od problému. Doporučujeme, aby v tomto ohledu asistenti pedagoga vždy spolupracovali nejen s vyučujícími a rodiči, ale také s poradenským pracovníky ze školy či SPC.