Problematické oblasti

Vývoj dětí/žáků s PAS (poruchou autistického spektra) bývá narušen v několika základních oblastech.

Jde zejména o:

  • komunikaci,
  • sociální interakci a dovednosti,
  • absenci představivosti.

Opožděn bývá také jejich citový vývoj.

Rozložení jejich schopností také nebývá rovnoměrné.

Diagnóza PAS se stanovuje na základě odborného vyšetření, které provádí psycholog nebo psychiatr. V některých zemích světa, např. v USA, v Holandsku, se vyvíjejí a realizují screeningová šetření, kterými se zjišťuje PAS v dětské populaci. V České republice se celá populace nezkoumá, nicméně pediatři pečlivě sledují abnormality vývoje. V poslední době se tedy daří snižovat věkovou hranici pro stanovení této diagnózy.

Čeho si všímat?

Odborníci se obecně shodují na několika základních příznacích, které mohou rodiče a pediatři u dětí sledovat již v raném věku.

Jakmile se u dítěte objeví některý z těchto znaků, je potřeba realizovat podrobnější odborné vyšetření.

Důležité: Včasné zahájení výchovných, speciálněpedagogických a dalších intervencí může vést k redukci symptomatiky autismu a ovlivnit tak vážnost potíží dítěte s PAS.