Problémové dítě/žák a asistent pedagoga

Problémové chování je součástí pedagogické praxe. Může mít různé podoby i intenzitu, důležité je zamýšlet se nad možnostmi řešení a propojit práci rodiny a školy při eliminaci problémového chování. Pouze důsledně promyšlené a propojené metody práce a výchovné metody mohou dítěti pomoci.

Pro všechny tyto děti/žáky je typický problém s vnímáním autorit, problémy v oblasti socializace a obecně kooperace a zvýšené požadavky na školu. Specifikum výše uvedených diagnóz přináší zvýšené nároky a požadavky na rodinu. Nezřídka se stává skutečností, že ženy-matky zůstávají v péči o dítě osamoceny.

I přes náročné situace, se kterými se rodiče potýkají denně nejen ve škole, ale také v relativně běžných denních činnostech, existují možnosti, jak eliminovat problémové chování a rozvíjet komunikační dovednosti mezi rodiči a dětmi takovým způsobem, aby se problémovému chování i situacím předcházelo:

Základní pravidla, kterými se řídit u dětí/žáků s problémovým chováním – pravidla čtyř „P“

1) Předvídej

„Jak bude reagovat mé dítě/žák v očekávané situaci?“

„Jak ovlivní temperament dítěte/žáka situaci, která přijde?“

„Jak budu reagovat?“

„Jaké budu hledat řešení, východisko z problémové situace?“

2) Předem se připrav

„Jak připravím dítě/žáka na situaci či událost, která ho čeká?“

„Jaké zvolím techniky – komunikační strategie?“

„Jak reagovalo dítě/žák na událost v minulosti?“

3) Pracuj, komunikuj, stimuluj

„Jak lze pomoci dítěti/žáku překonat strach, stres, úzkost?“

„Jak lze dítěti/žákovi pomoci překonat jeho emoční výkyvy?“

„Jaké zvolit pravidla, abychom se vyhnuli zákazům?“

„Jak získám pozornost dítěte/žáka?“

„Zná dítě/žák aktuální denní režim, plán na víkend?“

„Ví dítě/žák, co ho dnes čeká?“

4) Prožívej

„Co mé dítě/žák udělalo dobře?“

„V čem vynaložilo úsilí, i když nebylo dosaženo úplného úspěchu?“

„Jak motivuji dítě/žáka?“

„Jak dítěti/žáku vyjadřuji podporu?“

„Jak projevuji vůči dítěti/žáku radost z jeho úspěchu?“

Trestat, či netrestat?

Podstata trestu je závislá na míře jeho využívání a také na jeho povaze. Je nezbytné zvážit také otázku nevýhod trestů (Kyriacou, 1991).

Desatero otázek k zamyšlení pro asistenta pedagoga:

  1. Je vaše působení dostatečně zakotveno v pozitivním klimatu třídy?
  2. Máte u dětí/žáků autoritu?
  3. Jste dostatečně důsledná(ý) v dodržování stanovených pravidel?
  4. Využíváte dobře svých pedagogických dovedností při řešení problémového chování?
  5. Využíváte vhodné strategie pro eliminaci problémového chování?
  6. Volíte vhodné postupy?
  7. Podporují tyto postupy pozitivní klima třídy?
  8. Jste dostatečně empatická(ý)/vnímavá(ý) k potřebám dětí/žáků?
  9. Respektujete individualitu každého dítěte, máte jejich důvěru?
  10. Využíváte dostatečně možnosti konzultace problémového chování s kolegy?