Proč spolupracovat s rodiči

Snad každý učitel by měl rád ve své třídě vzorné, pracující žáky. K nim by bylo dobré mít i spolupracující rodiče. I oni se chtějí zapojit do školního dobrodružství svých dětí. Existují dobré důvody pro zapojení rodičů do vzdělávání dětí:

 • Právo – rodiče mají právo účastnit se různých aktivit ve škole. Nesou zásadní odpovědnost za rozvoj dítěte. Mají také právo na veškeré informace o jejich dítěti, mohou zvolit školu, kterou bude navštěvovat. Sami rodiče různými způsoby podporují rozvoj dítěte, oni rozhodují, zda posílí vliv působení školy na dítě nebo naopak.
 • Rovnost – rodiče jsou partneři školy, mají rovný vztah s učiteli. Každá strana přináší sice odlišnou, ale stejně hodnotnou zkušenost.
 • Reciprocita – všichni mají mít ze vzájemného vztahu prospěch. Každý bude za svá rozhodnutí odpovědný.
 • Posilování – rodiče by měli mít pocit, že mají ze zapojení do vzdělávání prospěch nejen děti, ale i oni sami. Otevírá jim to možnosti učit se, seznamovat se s novými věcmi atd.

Příklad ze zahraničí
Spolupráce s rodiči může vyústit i v něco zcela neočekávaného. Například v jisté zahraniční škole vyzvali rodiče, aby nabídli své dovednosti a vedli zájmový kroužek pro děti. Dvě maminky na mateřské dovolené začaly se školou spolupracovat a vedly tematické výtvarné dílny. Protože výrobky se dětem dařily, začaly je prodávat na školních akcích za účelem získání financí na materiál. Při prodeji dětských výrobků však zaznamenaly takový zájem, že jej nebyly schopny s dětmi uspokojit, proto založily malou firmu a začaly vyrábět na zakázku. Firma se později rozrostla a byly zaměstnány ještě další maminky dětí ze školy. Díky práci s rodiči škola tedy pomohla několika maminkám, jak ekonomicky, tak i v otázce sebevědomí, a přispěla ke startu zajímavého malého podnikání.

Mezi rodiči a školou můžeme nalézt rysy jak partnerského, tak i klientského přístupu.

V klientském modelu nelze opomenout fakt, že pokud jsou rodiče spokojeni se školou, dítě v ní ponechají. Pokud jim však ve škole něco chybí, své dítě mohou přeřadit jinam. Jestliže se jim nelíbí působení konkrétního učitele, mohou se zasazovat o jeho přeřazení do jiné třídy, nebo dokonce odchod ze školy.

Školy musí obstát ve válce o žáky, a tím jsou nuceny a motivovány k různým opatřením a změnám, kterými chtějí vylepšit svůj obraz v očích rodičů.

Rodiče by neměli s učiteli bojovat, ale raději spolupracovat. Sami rodiče totiž mohou velkou měrou přispět k úspěšnému vzdělávání svého dítěte tím, že se o školu zajímají, aktivně se podílejí na akcích, které pro ně škola pořádá, a spolupracují s ní.

Mnohá šetření ukazují, že žáci, jejichž rodiče pravidelně spolupracují se školou, jsou ve škole spokojenější, mají optimističtější pohled na vzdělávání a dosahují i lepších studijních výsledků.


Spolupráce s rodiči přináší mnohé:

 • vytváří vzájemnou důvěru,
 • odbourává strach i předsudky,
 • podporuje toleranci a hodnotovou orientaci žáků,
 • posiluje ochotu dětí aktivně se zapojovat do výuky a jejich radost z učení,
 • podporuje děti při překonávání různých problémů (osobních, rodinných, školních),
 • pomáhá eliminovat nejrůznější sociálně patologické jevy a negativní vlivy z prostředí,
 • podporuje školu při realizaci svého vzdělávacího programu,
 • je pro žáky modelem pro respektující a konstruktivní jednání mezi lidmi.

Spolupráce třídního učitele s rodičem má velká pozitiva, která se týkají všech zúčastněných stran – a především dětí.

Jak rodiče získat ke spolupráci? Zajisté lze doporučit zejména: