Provádění speciálních akcí s určitými typy slov

Nástroj Automatické opravy umožňuje v textovém editoru Word provádět s určitými typy slov speciální akce. Například měrnou jednotku lze převést na jinou, k vloženému datu lze naplánovat schůzku v aplikaci Microsoft Outlook nebo pro telefonní číslo vytvořit novou položku v seznamu kontaktů.

Poznámka:
Některé akce jsou dostupné jen pro jazyk angličtina. Jednoduché akce si však můžete sami vytvořit (např. v jazyce Visual Basic, Visual C++ nebo Visual Basic .NET).

Pokud do textu vložíte určitý typ slova (např. datum, měrnou jednotku, jméno osoby, telefonní číslo atd.), můžete pro něj vykonat definovanou akci tak, že slovo označíte myší a klepnete na výběr pravým tlačítkem myši. V místní nabídce zvolíte příkaz Další akce. Následující seznam vám nabídne akce dostupné pro daný typ slova.