Rozdíl v odpovědnosti pedagoga a zákonného zástupce

Pedagog:

Pokud jde o pojem „dohled“ užívaný občanským zákoníkem a pojem „dozor“ pracovním řádem, je nutné uvést, že „dohled“ je obecný zákonný pojem, zatímco „dozor“ je pojem užívaný pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v těchto pojmech není žádný rozdíl.

Dozor nebo dohled vykonává pověřená osoba po celou dobu svěření dětí a žáků (kroužek, akce, soutěž, tábor).

Zákonný zástupce:

Předává dítě zdravé, s potvrzením o zdravotní způsobilosti (pokud je vyžadováno), vychované, uznávající autority, vhodně oblečené a vybavené podle povahy akce, s ochrannými pomůckami, které určil vedoucí akce a jsou bezpečné a zkontrolované (např. kola, lyže…).