Rozšířené možnosti vkládání objektů ze schránky systému Office

Klávesové zkratky Ctrl+C, Ctrl+X a Ctrl+V pro kopírování a přesun objektů do schránky systému Office a pro jejich následné vkládání ze schránky většina uživatelů textového editoru Word již zná. Málokdo však umí využívat jejich rozšířené možnosti vkládání.

Hromadné vkládání objektů ze schránky systému Office

Schránku systému Office můžete využívat pro hromadné vkládání objektů (např. textu, obrázků, tabulek, grafů, diagramů) do jednoho místa dokumentu. Objekty umístěné v různých částech dokumentu je potřeba nejprve do schránky postupně zkopírovat či přesunout a poté najednou vložit do určitého místa.

Objekty, které jste zkopírovali či přesunuli do schránky systému Office, nejprve zobrazte v samostatném podokně úloh Schránka. Na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na tlačítko Schránka v pravém dolním rohu skupiny (tzv. spouštěč dialogového okna):

  • Chcete-li do určitého místa dokumentu vložit celý obsah schránky (tzn. všechny položky seznamu v podokně Schránka), klepněte na tlačítko Vložit vše.
  • Chcete-li do určitého místa dokumentu vložit pouze konkrétní objekt ze seznamu, klepněte na něj levým tlačítkem myši.

Poznámka:
Potřebujete-li do určitého místa dokumentu vložit celý obsah schránky kromě určitého objektu, nejprve tento objekt ze schránky odstraňte: v podokně Schránka najeďte na položku daného objektu myší. V jeho pravé části se zobrazí tlačítko se šipkou. Klepněte na něj a v seznamu zvolte příkaz Odstranit.

Různé možnosti vkládání objektů ze schránky Office

Pokud vkládáte určitý objekt ze schránky systému Office, můžete v závislosti na jeho typu stanovit různé způsoby vložení (např. zachovat zdrojové formátování nebo převzít formátování místa, do kterého jej vkládáte).

Chcete-li předem zobrazit možnosti vložení pro daný objekt, klepněte na kartě Domů ve skupině Schránka na šipku v dolní části tlačítka Vložit. Ve skupině Možnosti vložení naleznete v závislosti na typu objektu několik tlačítek. Najedete-li na určité tlačítko myší, zobrazí se v místě textového kurzoru tzv. živý náhled vkládaného objektu. Podle něj můžete posoudit, jak bude objekt po stisku daného tlačítka v dokumentu vypadat.

Poznámka:
Způsob vložení objektu můžete určit také dodatečně. Vložte objekt obvyklým způsobem (např. klávesovou zkratkou Ctrl+V) a klepněte na tlačítko Možnosti vložení, které se zobrazí v jeho pravé části.

Příklad č. 3
Pokud jste například do určitého místa dokumentu vložili ze schránky systému Office text, zobrazí se v jeho pravém dolním rohu tlačítko Možnosti vložení. Stiskněte klávesu Ctrl a ze seznamu vyberte jednu z možností Zachovat zdrojové formátování (C), Sloučit formátování (S) nebo Zachovat pouze text (T). Způsob vložení lze aktivovat také stiskem klávesy uvedené v závorce.