Rozvoj optimálních podmínek

Pokud chceme vytvářet optimální podmínky pro naše týmy a spolupracovníky, je třeba aktivně působit na čtyři základní podmínky. Ty je potom třeba systematicky rozvíjet a moderovat požadovaným směrem. Je nezbytné současně rozvíjet výkon i správné vztahy. Rovnováha v těchto dvou faktorů je stejně zásadní a důležitá jako jejich nutné zastoupení. Neméně důležité je se současně zaměřit i na rozvoj podnětného prostředí i správných růstových klimat v našich týmech.

Můžeme si to názorně ukázat na prezentovaném statusu, tedy cíli ke kterému by vedení vašeho týmu mohlo vést a ve kterém jsou zastoupeny jmenované složky.

Status

  • Odvádím kvalitní a vyrovnaný pracovní výkon.
  • Stanovuji si sám vysoké cíle a úkoly, kterých umím dosahovat bez potřeby vnějších sankcí a tlaků a přijímám plnou odpovědnost za své výkony a výsledky. Z případných neúšpěchů a chyb se umím poučit a vyvodit takové závěry, že mi jsou vždy ku prospěchu.
  • Jsem ve svých výkonech důsledný, náročný a spravedlivý.
  • Ke svým kolegům jsem tolerantní, otevřený a upřímný. Nikdy nedomýšlím a neprovádím soudy, o kterých nemám dostatek informací.
  • Jsme vlci, ne ovce.

V dotaznících i dílčích šetření v učitelských sborech se ukazuje, že dobře a zdravě fungující tým tyto oblasti také preferuje. Není to většinou promyšlená a cílevědomá analýza, ale jde spíše o pocitově a intuitivně prezentované závěry, ale to jim nijak neubírá na pravdivosti. Spíše naopak. Také je zde patrné, že určitou preferenci mají právě vztahové aspekty a oblast celkového klimatu, jakožto výchozí podmínky pro optimální prostředí a správný výkon.

Co tedy učitelé ve své práci chtějí?

Co v práci chci:
■ Spolupráci a pomoc
■ Podporu a uznání
■ Více důslednosti od všech kolem
■ Více volnosti a samostatnosti
■ Více tolerance
■ Méně byrokracie a zbytečných úkonů