Rychlý souhrn tipů


• Zapisujte všechny úrazy do knihy úrazů.


• Školní úrazy nezapomeňte číslovat, a to vždy od nového školního roku.


• Nezapomínejte žáky školit, poučovat, připomínat jim pravidla bezpečnosti.


• Pozor na adrenalinové sporty, vždy budete odpovědni vy.


• Mějte všechny kontroly a revize v pořádku.


• Spolupracujte s rodiči nebo zákonnými zástupci.


• Stanovujte jasná pravidla a vyžadujte je.


• Lékárničky první pomoci mějte dostupné a správně vybavené.