Šablony a formuláře

Šablony

Šablona dokumentu je předloha, podle které se vytváří určitý typ dokumentu (např. životopis, vizitka). Určuje jeho základní strukturu a nastavení a obsahuje prvky, které jsou pro daný typ dokumentu společné (např. rozložení stránky, používané styly, makra atd.).

Poznámka:
Cílem šablony je zjednodušit práci při vytváření podobných typů dokumentů a dosáhnout jejich jednotného vzhledu. Typickým příkladem šablony vytvořené uživatelem je hlavičkový papír firmy, který obsahuje logo firmy, název, kontaktní údaje a další náležitosti společné všem firemním dokumentům.

Šablony pro určité typy dokumentů nemusíte vždy nutně vytvářet sami. Webové stránky Office.com obsahují mnoho šablon, které si můžete stáhnout a použít (příp. před použitím upravit). Na kartě Soubor klepněte na příkaz Nový a ve skupinovém rámečku Dostupné šablony zvolte v části Šablony na webu Office.com nejprve kategorii (např. Formuláře) a pak konkrétní šablonu (např. Hodnocení žadatele o zaměstnání).

Důležité!
Chcete-li jakoukoliv šablonu upravit, otvírejte ji v programu Word pomocí dialogu Otevřít. (Ctrl+O). Nezapomeňte, že pokud v určité složce poklepete na ikonu šablony myší, neotevře se v programu Word šablona, ale nový dokument vytvořený podle této šablony!

Pokud si přejete sami nějakou šablonu vytvořit, můžete k tomu použít libovolný dokument. Je však vhodné jej na úlohu šablony dopředu připravit (např. doplnit pokyny pro uživatele, vložit formulářová pole atd.). Pak už jen stačí ho uložit ve formátu šablony. Na kartě Soubor klepněte na tlačítko Uložit jako nebo stiskněte klávesu F12. V dialogu Uložit jako vyberte ze seznamu Uložit jako typ možnost Šablona Word (*.dotx).

Důležité!
Výchozí složku, do které se ukládají šablony dokumentů, změníte v dialogovém okně Možnosti aplikace Word. Přepněte do části Upřesnit a v části Obecné klepněte na tlačítko Umístění souborů. V seznamu Typy souborů označte myší položku Uživatelské šablony a klepněte na tlačítko Změnit.

Formuláře

Aplikace Word 2010 vám umožní vytvářet elektronické analogie tištěných formulářů (např. hlášení, dotazníky). Mají tu výhodu, že je můžete doplnit speciálními poli (tzv. ovládacími prvky obsahu) a jejich obsah elektronicky zpracovávat a vyhodnocovat. Hotový formulář lze buď vytisknout, uložit jako šablonu, nebo rozeslat v elektronické podobě k vyplnění.

Důležité!
Nástroje pro tvorbu formuláře naleznete na kartě Vývojář, která se bohužel ve výchozím stavu na pásu karet nezobrazuje. Chcete-li tuto kartu zobrazit, otevřete dialog Možnosti aplikace Word a přepněte do části Přizpůsobit pás karet. V pravé části dialogu zaškrtněte v seznamu políčko Vývojář.

Základní strukturu formuláře vytvoříte pomocí vložené tabulky (bez ohraničení). Textový kurzor postavte do buňky a na kartě Vývojář klepněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko požadovaného ovládacího prvku (např. Ovládací prvek obsahu pro pole se seznamem). Stejným způsobem vložte do dokumentu další ovládací prvky (viz tabulku).

Název ovládacího prvku Charakteristika
Text ve formátu RTF Ovládací prvek určený pro vložení krátkého textu (např. popisky, pojmy), který můžete formátovat pomocí stylů.
Prostý text Ovládací prvek určený pro vložení delšího textu, který můžete formátovat pomocí stylů.
Obsah obrázku Ovládací prvek určený pro vložení obrázku ze souboru.
Galerie stavebních bloků Ovládací prvek určený pro vložení vlastních či předdefinovaných stavebních bloků.
Pole se seznamem Ovládací prvek určený pro výběr hodnoty ze seznamu.
Rozevírací seznam Ovládací prvek určený pro omezený výběr hodnot z rozevíracího seznamu, který se aktivuje klepnutím na rozevírací tlačítko.
Výběr data Ovládací prvek určený pro zobrazení kalendáře a následný výběr data.
Zaškrtávací políčko Ovládací prvek určený pro výběr dané možnosti.

U každého ovládacího prvku můžete nastavit jeho specifické vlastnosti. Označte myší ovládací prvek a na kartě Vývojář klepněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti. Otevře se dialog Vlastnosti ovládacího prvku, které bude obsahovat nástroje odpovídající typu ovládacího prvku.

Důležité!
Režim návrhu formuláře, který aktivujete tlačítkem Režim návrhu na kartě Vývojář, je určen především pro úpravy formuláře, v nichž můžete změnit například pokyny pro uživatele u ovládacích prvků obsahu.