Sazba matematických rovnic a výrazů pomocí editoru rovnic

Sazba matematických výrazů pomocí běžných nástrojů textového editoru by byla velmi obtížná a mnohdy i těžko realizovatelná, navíc podléhá určitým typografickým pravidlům. Proto je program Word vybaven speciálními nástroji, s jejichž pomocí lze vytvořit i poměrně složitý matematický výraz. Matematickou sazbu v programu Word aktivujete buď stiskem klávesové zkratky Alt+=, nebo na kartě Vložení klepněte ve skupině Symboly na tlačítko Rovnice.

Pás karet se doplní o další kartu Návrh (skupina karet Nástroje), na které naleznete nástroje pro vkládání speciálních symbolů (skupina Symboly) a předdefinovaných matematických struktur (skupina Struktury).

Poznámka:
Matematický výraz je vhodné budovat shora dolů, tedy od hlavních struktur po ty vnořené; nakonec se vkládají jednotlivé speciální symboly.

Příklad č. 1
Chcete-li například vytvořit zlomek √(4a+b)/ c 2, stiskněte klávesovou zkratku Alt+=. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Struktury na tlačítko Zlomek a vyberte Standardní zlomek. Textový kurzor umístěte do čitatele, ve skupině Struktury klepněte na tlačítko Odmocnina a zvolte Druhá odmocnina. Do pole pod odmocninou vložte hodnoty 4a + b. Textový kurzor umístěte do jmenovatele, ve skupině Struktury klepněte na tlačítko Index a vyberte Horní index. Do polí vytvořených ve jmenovateli pak vložte hodnoty c2.

Sazba matematických výrazů pomocí příkazů open source programů

Máte-li již zkušenosti se sazbou matematických výrazů v open source sázecích systémech (např. LaTex), můžete v programu Word vytvářet matematické výrazy také pomocí speciálních příkazů. Příkaz vždy zapište do objektu rovnice a potvrďte klávesou mezerník nebo Enter, které příkaz automaticky převedou do správného tvaru.

Příklad č. 2
Chcete-li vytvořit dolní index (např. ai), vložte příkaz a_i; horní index (např. b2) vložíte příkazem b^2. Velmi často je potřeba do textu vložit zlomek (např. a/b), který vysázíte příkazem a/b. Odmocninu (např. √3) vytvoříte příkazem \sqrt, integrál (např. ∫f(x)dx= …) příkazem \int a sumu (např. ∑a_i) příkazem \sum. Parametry výrazů vždy vkládejte až dodatečně po zápisu symbolu. Například strukturu ∑(n=1)^∞ vytvoříte tak, že nejprve zapíšete příkaz \sum a za něj (n=1)^\infty. Symboly se převedou do správného tvaru až poté, co dvakrát stisknete mezerník. Příkaz \infty bude nahrazen symbolem nekonečno.

Důležité!
Matematické výrazy lze do sebe také vnořovat. Zejména u složitějších zlomků nezapomeňte čitatele i jmenovatele uzavřít do kulatých závorek, které se po převodu příkazu automaticky odstraní.