Shrnutí

Lecke folyamat
0% kész
  1. Finanční analýza je souhrnem jednotlivých výpočtů, které ve vzájemné kombinaci a provázanosti poskytují přehled o finančním zdraví analyzované společnosti.
  2. Kromě jednotlivých analytických kroků jsou důležité především závěry a doporučení, které lze na základě provedené analýzy vyvozovat.
  3. Ukazatelem základní produkční síly je ukazatel ROA.
  4. Pro objektivní posuzování výsledků jednotlivých ukazatelů je třeba dokonale znát pozadí celé firmy, tj. např. počty zaměstnanců, strukturu dluhů a věřitelů, vlastnické poměry aj.