Shrnutí

Lecke folyamat
0% kész
  • Rozvaha je účetní výkaz, kde evidujeme stav majetku (aktiv) a kapitálu (pasiv) v podniku k určitému datu.
  • Bilanční princip říká: aktiva = pasiva.
  • Struktura aktiv a pasiv vždy záleží na mnoha okolnostech, včetně velikosti podniku, typu podniku, odvětví, způsobu řízení aj.
  • Vlastní kapitál je s ohledem na nesené riziko a délku jeho využití v podniku zpravidla dražší než kapitál cizí.
  • Využití zpoplatněného cizího kapitálu snižuje díky tzv. daňovému štítu daňový základ.
  • Ideální skladba pasiv závisí mimo jiné na poměru vlastních a cizích zdrojů, kdy jsou průměrné vážené náklady na kapitál minimální.