Shrnutí

Má-li hodnocení pracovníků mít dostatečný účinek a dosáhnout naznačených cílů, musejí být dodrženy následující standardy:

  • Opakování hodnocení v pravidelném intervalu.
  • Orientace na výsledek a příležitost, nikoliv na negativa a nedostatky.
  • Výsledky hodnocení existují v písemné podobě.
  • Vzájemná dohoda na závěr hodnocení.
  • Nechat hovořit hodnoceného a nechat jej hodnotit sebe sama.
  • Kritéria hodnocení jsou předem známa a nejsou v průběhu hodnocení měněna.
  • Využití hodnoticího pohovoru, nejen prostého pozorování.
  • Výsledky musí personalista shromáždit a využít pro zlepšení činnosti organizace, sociálního klimatu ve firmě či nasměrovat na obchodní činnost společnosti apod.