Školní asistent Copy

Školní asistent není pedagogickým pracovníkem. Je to pozice, která by ve škole měla koordinovat organizační podporu pedagogických pracovníků při práci s dětmi, žáky a studenty nejen se speciálními vzdělávacími potřebami. Například formou jednoduchých administrativních úkonů.

Školní asistent poskytuje podporu a zajišťuje součinnost rodiny a školy zejména v oblastech prevence školní neúspěšnosti a předcházení školní neúspěšnosti u dětí a žáků v mateřských a základních školách. V základní škole jde primárně o podporu napříč školou u dětí a žáků ohroženými školní neúspěšností.

Školní asistent v MŠ

V mateřských školách se pak zaměřuje zejména na děti plnící povinné předškolní vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou. Rozvíjí aktivity směřující k usnadnění přechodu z mateřské školy do školy základní. Důležitou součástí jeho náplně práce je realizace a organizace mimoškolních aktivit a spolupráce s rodinou.

Důležité!
Školní asistent není chůva
a chůva nemá kompetence a náplň práce školního asistenta. Není tedy možné, aby školní asistent v mateřských školách „hlídal děti“ mladší tří let.