Směrná účtová osnova, účtový rozvrh

Jedná se o seznam účtů, jenž byl stanoven vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Směrná účtová osnova je stanovena v příloze č. 4 uvedené vyhlášky. Směrná účtová osnova rozlišuje deset účtových tříd (0–9), které dále dělí do účtových skupin. V této lekci používáme aktualizovanou směrnou účetní osnovu, jak byla upravena vyhláškou č. 250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb.

Účtový rozvrh

Na základě směrné účtové osnovy sestavuje účetní jednotka svůj účtový rozvrh. Jedná se o seznam účtů, které bude v účetnictví používat. Každá účetní jednotka si jej stanoví sama, zpravidla vnitropodnikovou směrnicí. Účtový rozvrh zahrnuje seznam účtů, pro které má účetní jednotka náplň v účtování.