Snímky a jejich rozložení

Základní konstrukční jednotku každé prezentace představuje snímek. Snímky jsou nositeli obsahu sdělení i vizuální formy a jejich úloha je srovnatelná například se stránkami v textovém editoru Word.

Rozložení snímku definuje, jaké základní objekty se budou na snímcích nacházet a jak budou na snímcích rozmístěny. Těmito objekty jsou nejčastěji textová pole obsahující instrukce pro vyplnění, případně zástupné symboly pro rychlé vložení objektů (např. obrázku nebo tabulky).

Poznámka: Hlavní úlohou předdefinovaných rozložení snímků je zajistit, aby všechny snímky prezentace byly vizuálně uspořádané a jednotné.

Po spuštění programu PowerPoint bude nová prezentace obsahovat pouze jediný snímek (s rozložením Úvodní snímek). Další snímky můžete do prezentace podle potřeby přidávat. Na kartě Domů klepněte ve skupině Snímky na horní část tlačítka Nový snímek. Nově přidaný snímek bude mít výchozí rozložení Nadpis a obsah.

Důležité

U nově přidávaného snímku můžete předem určit jeho rozložení. To využijete zejména v případech, kdy potřebujete vložit jiné než výchozí rozložení Nadpis a obsah.

Na kartě Domů klepněte ve skupině Snímky na dolní část tlačítka Nový snímek. Zobrazí se nabídka předdefinovaných rozložení (Úvodní snímek, Nadpis a obsah, Záhlaví části, Dva obsahy, Porovnání, Pouze nadpis, Prázdný, Obsah s titulkem a Obrázek s titulkem). Pokud na požadovanou položku klepnete myší, vloží se do prezentace snímek s příslušným rozložením.

Nastavené rozložení snímku lze kdykoliv změnit. Označte snímek a na kartě Domů klepněte ve skupině Snímky na tlačítko Rozložení. V seznamu pak vyberte požadované rozložení.

 

1. Jak rychle přidám do prezentace nový snímek? Nový snímek rychle vložíte stiskem klávesové zkratky Ctrl+M

2. Jak vytvořím duplikát vybraného snímku? Na kartě Domů klepněte ve skupině Snímky na dolní část tlačítka Nový snímek a v nabídce zvolte příkaz Duplikát vybraných snímků. Rychlejší je však stisk klávesové zkratky Ctrl + D.

3. Je možné vybrané snímky skrýt? Ano, je to možné. Snímky, u kterých si nepřejete, aby se zobrazovaly během promítání prezentace, ale nechcete je z prezentace odstranit, můžete dočasně skrýt. Označte snímek či snímky a na kartě Prezentace klepněte ve skupině Nastavení na tlačítko Skrýt snímek. Při úpravách prezentace budete mít skryté snímky stále k dispozici.

4. Jak zobrazím skrytý snímek? Skrytý snímek zobrazíte pro promítání stejným postupem jako při jeho skrytí. Na kartě Prezentace klepněte ve skupině Nastavení na tlačítko Skrýt snímek.

5. Jak odstraním snímek z prezentace? Snímky se nejlépe odstraňují buď v zobrazení Normální, nebo Řazení snímků. Snímek, případně snímky, označte myší a pak stiskněte klávesu Delete.