Specifické zájmy a rituály

Specifické zájmy a rituály jsou pro žáky s PAS typické. Jejich zájem bývá velmi intenzivní, skutečně hluboký, proto jej také často upřednostňuje před ostatními činnostmi. Bývá častým tématem jeho rozhovorů. Žák s PAS chce svému zájmu zpravidla věnovat každou volnou chvíli.

Někteří mají vytrvalý a stále stejný zájem – např. doprava, znalost jízdních řádů a dopravních prostředků, – u jiných se zájem časem proměňuje. Často je na počátku sběratelský zájem, který pak vystřídá hluboký zájem o určité téma. Zájmy mohou souviset s určitými rituály, ty ale mohou vznikat nezávisle na nich.

Využití zájmů ve výuce a k relaxaci

Zájmů a rituálů lze při práci se žákem s PAS v mnoha ohledech funkčně využít. Zájmy jsou totiž dobrou příležitostí k odpočinku, k odreagování se a přinášejí také radost. Pokud se zájem žáka s PAS nějak týká učiva, žák dostává skvělou příležitost, jak ukázat ostatním, co vše ví, umí či dokáže. Lze je také velmi dobře využít jako uklidňující nebo motivační prvek ve vzdělávání.

Nevhodné zájmy

Problémem však mohou být zájmy nevhodné, či dokonce nebezpečné, například výbušniny. V určitém věku se také může u žáků s PAS objevit obrovský zájem o poznání vlastního těla a sexualitu, který se může projevovat naprosto nevhodnými způsoby.

Příklad: Kryštof je žák s PAS, který začal v období puberty projevovat silný zájem o děvčata. Jméno vybrané dívky opakovaně specifickým způsobem vykřikoval v hodinách, dotyčné dívce večer neustále volal, později psal. Dívka byla z celé situace velmi nešťastná a svěřila se se svým problémem třídní učitelce. Nakonec se vše ve spolupráci s Kryštofovými rodiči podařilo vyřešit.

Již bylo opakovaně řečeno, že klíčem úspěchu je kvalitní spolupráce s rodinou.

Tip: V některých případech také velmi pomůže, je-li s žákem s PAS ve vší vážnosti uzavřena písemná dohoda. Právě v případě Kryštofa z výše uvedeného příkladu toto zafungovalo perfektně.

Obsah písemné dohody se žákem:

  • Dohoda stanovuje „pravidla hry“, tedy co může a co už je nevhodné.  
  • Vždy je ale potřeba dbát na to, aby v dohodě nebyly stanoveny jen represe, ale také motivační pochvaly a různé formy uznání či odměny.

Důležité: Přijatou dohodu musejí dodržovat obě strany. Pro pedagoga je mnohdy překvapivé zjištění, že on sám není důsledný v dodržování pravidel a stanovených kritérií. Při práci s žáky s PAS je to však nezbytné.