Specifika zaměstnávání pedagogických pracovníků

Nejprve je třeba vyjasnit si ve stručnosti, koho lze do kategorie pedagogický pracovník zařadit. Již na tomto místě je třeba pracovat se zákonem, který je klíčový: zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Z obecných ustanovení tohoto zákona lze zjistit, že pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, výchovnou, speciálně pedagogickou nebo psychologickou činnost. Dále zákon uvádí, že musí jít o zaměstnance školy, státu, nebo o osobu v pozici ředitele školy (tento může zároveň být v jedné z již uvedených pozic), případně osobou působící v zařízení sociálních služeb.

Zaměstnancem je také pracovník, který se školou v pracovním poměru není, tedy nemá se školou uzavřenou pracovní smlouvu, nýbrž vykonává tuto činnost hovorově řečeno „na dohodu“ na obecně přijímaný výklad. Osoba, která uzavřela se školou „pouze“ dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti je zaměstnancem, a tudíž všude, kde zákon hovoří o zaměstnancích, cíli i na ní. Pokud by snad někdo váhal, zda je možnost uzavírání těchto dohod ve školském prostředí také přípustná, zodpovídáme nevyřčený dotaz na tomto místě vyjádřením jednoznačného souhlasu.
Zákon nám dále předkládá výčet profesí, ve kterých pedagogičtí pracovníci působí – mj. jde o učitele, vychovatele, speciální pedagogy, psychology, relativně nově také metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách.

Budeme se, jak název článku napovídá, zabývat hlediskem specifik zaměstnávání pedagogických pracovníků, odlišnou právní úpravou, která zde platí a částečně i pracovněprávními závazky těchto osob.

Úvodem zmiňme významnou novelu zákona, která je v rámci školského práva dle autorů komentáře k výše uvedenému zákonu „vpravdě historická“. Norma dříve upravovala zmiňované předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka, další vzdělávání pedagogických pracovníků a kariérní systém. Dnes zákon č. 563/2004 Sb. navíc zčásti nahrazuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce), který od 01. 01. 2008 připouští, že také u pedagogických pracovníků může některé pracovněprávní vztahy upravit zvláštní zákon, v tomto případě tedy zákon o pedagogických pracovnících. Nyní se již pojďme podívat na základy pracovního práva, který musí každý, kdo vede personální agendu, znát.