Spisová rozluka

Probíhá ve spolupráci s místně příslušným archivem. Cílem je, aby archiv věděl, že bude docházet k přesunům dokumentů.

Před zahájením spisové rozluky zpracuje rušená škola plán provádění spisové rozluky včetně časového rozvrhu, který zašle příslušnému archivu.

DŮLEŽITÉ: Spisovou rozluku připravuje a provádí před datem svého zrušení rušená škola, dokončuje ji právní nástupce rušené školy. Není-li ho, pak rozluku dokončuje zakladatel, zřizovatel nebo likvidátor.

Škola bez nástupce

V případě úplného zániku školy bez nástupce dokumenty:

  • se skartačním znakem A přejdou do místně příslušného archivu,
  • se skartačním znakem S, u kterých ještě neuplynuly skartační lhůty, si převezme do své spisovny zřizovatel.

DŮLEŽITÉ: Postup při provádění spisové rozluky musí být popsán ve spisovém řádu školy.