Spolupráce s místně příslušným archivem

Místně příslušný archiv

Dokumenty škol vybrané ve skartačním řízení za archiválie jsou ukládány do místně příslušných archivů, ve kterých slouží nadále veřejnosti k praktickému využití i odbornému studiu.

Veřejné archivy v České republice tvoří soustavu počínaje Národním archivem přes státní oblastní archivy po archivy územních samosprávných celků.

Kdy se obrátit na archiv?

Školy spolupracují s příslušným archivem nejen v případě skartačního řízení a kontroly, ale i v okamžiku, kdy potřebují metodickou pomoc.

Přehled místně příslušných archivů, pod které spadají školy:

Archiv hlavního města Prahy

Středočeský kraj

Školy Středočeského kraje spadají pod Státní oblastní archiv v Praze, který se dělí na vnitřní organizační jednotky = státní okresní archivy.

Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Školy Moravskoslezského a Olomouckého kraje spadají pod Zemský archiv v Opavě, který se dělí na vnitřní organizační jednotky = státní okresní archivy.

Archiv města Ostrava

Pardubický a Královéhradecký kraj

Školy Pardubického a Královéhradeckého kraje spadají pod Státní oblastní archiv v Zámrsku, který se dělí na vnitřní organizační jednotky = státní okresní archivy.

Ústecký a Liberecký kraj

Školy Ústeckého a Libereckého kraje spadají pod Státní oblastní archiv v Litoměřicích, který se dělí na vnitřní organizační jednotky = státní okresní archivy.

Archiv města Ústí nad Labem

Karlovarský a Plzeňský kraj

Školy Karlovarského kraje a Plzeňského kraje spadají pod Státní oblastní archiv v Plzni, který se dělí na vnitřní organizační jednotky = státní okresní archivy.

Archiv města Plzně

Jihomoravský kraj, Vysočina a Zlínský kraj

Školy Jihomoravského kraje, kraje Vysočina a Zlínského kraje spadají pod Moravský zemský archiv v Brně, který se dělí na vnitřní organizační jednotky = státní okresní archivy.

Archiv města Brna

Jihočeský kraj

Školy Jihočeského kraje spadají pod Státní oblastní archiv v Třeboni, který se dělí na vnitřní organizační jednotky = státní okresní archivy.