Spolupráce v pedagogickém týmu

Příklady pedagogických sociálně-psychologických profesních dovedností: