Správné zpracování kontrolního cvičení ze 4. lekce