Správné zpracování kontrolního testu ze 4. lekce

Zde předkládáme pro kontrolu ke stažení správné zpracování kontrolního testu z předchozí lekce.