Struktura telefonátu

Níže naleznete základní strukturu telefonátu:

 • Představení, pozdrav, oslovení
 • Úvod: Zabýváme se… / Proč volám?
 • Zjistit potřeby / zjistit zájem o služby / předat informace
 • Nabídka produktu nebo služby / řešení požadavku klienta
 • Ověření spokojenosti + zjištění dalších potřeb
 • Shrnutí
 • Rozloučení
 • Rázný závěr

Dále byste neměli podcenit následující oblasti:

Příprava

 • Mějte důležité informace při ruce
 • U složitějších případů proveďte písemnou přípravu hlavních bodů

Přesnost

 • Volejte v dohodnutý čas – dodržujte své slovo
 • Buďte struční (ne strozí), přesní a držte se faktů (zvláště u prodeje nerozptylujte pozornost, neprotahujte)
 • Nabízejte klientovi jen to, co chce (dle předem zjištěných potřeb)

Pozitivní přístup

 • Usmívejte se – je to slyšet
 • Nelehejte si do židle, nedávejte nohy na stůl – i to je slyšet
 • Chovejte se asertivně
 • Vycházejte vstříc, aktivně nabízejte pomoc
 • Zdůrazněte výhody výrobku či služby
 • Vyvraťte obavy uvěřitelně a přesvědčivě

 Základní call script

Toto schéma je použitelné pro jednoduché telefonáty a zároveň je dobrým základem pro tvorbu náročnějších call skriptů.

Pozdrav-oslovení-představení:

 • Pořadí je dáno pravidly společnosti nebo zvyky konzultanta.
 • Klient si lépe pamatuje to, co řeknete jako druhé, třetí atd.
 • Na začátku ještě není na komunikaci naladěn a výjimkou nejsou ani technické problémy, které kazí začátky hovorů.
 • Mluvte jasně, stručně, zřetelně.

Řekněte velmi stručně a výstižně, co chcete říct

 • Používejte klíčová slova.
 • Stručně, monolog omezte na cca 2-3 věty a vtahujte klienta otázkami.
 • Ověřujte, zda si rozumíte a zda klient má stále chuť komunikovat.
 • Dodržujte lineární strukturu telefonátu a volte přesně zacílené, krátké věty.
 • Většina klientů odmítá obchodníka, který mluví jako automat.

Diskuze, námitky

 • Pokud měl klient námitky, rozklíčujte je pomocí otázek a vyřešte je.
 • Spíše, než argumenty využívejte rámování a otázky na výběr.

Shrnutí

 • Stručné, přesné.
 • Vede ho obchodník a má poslední slovo.
 • Při plánování termínu nenabízejte další potvrzení nebo změnu – riskujete komplikace.

Rozloučení

 • Rázné, milé a stručné.

Praktické tipy

 • Telefonát by měl být dlouhý pouze několik minut.
 • Vyberte si vhodnou dobu telefonátu podle typu cílových osob.
 • Držte lineární strukturu bez odboček a vracení se na začátek.
 • Myslete na to, že působíte neverbálně (úsměv, energie v hlase).
 • Neříkejte, co nejde. Místo toho říkejte, co možné je!
 • Na každou oznamovací větu připojte klienta otázkami.
 • Pozor na myšlenkové skoky.
 • Klíčové body řešte otázkou, aby klient přesvědčil sám sebe.
 • A další v trénincích.