Technika PVKD

V případě, že zpětná vazba nemá požadovaný účinek, je třeba mluvit o věcech hlouběji a najít příčinu toho, proč ke změně nedochází. Zde vám může pomoci zpětná vazba technikou PVKD, která se hodí právě v případě, že opakovaně dochází k porušení dohodnutého chování.

Tato technika spočívá v následujících pěti krocích:

Popsat

Popište skutečnost (co se děje) tak, aby bylo jasné, o čem mluvíte.

Takovým způsobem se druhá osoba necítí být obviněna a je otevřenější k naslouchání.

Vyjádřit

Vyjádřete, jaké účinky má tato skutečnost na vás, na vaše pocity.

Je důležité, aby druhý věděl, co to ve vás způsobuje, jak se cítíte.

Konkretizujte

Konkretizujte, čeho chcete dosáhnout, co chcete.

Navrhněte možná řešení, řekněte, co po druhém chcete.

Důsledky pozitivní

Vysvětlete pozitivní důsledky tohoto řešení pro vás i druhou osobu.

Poskytujete druhé osobě vysvětlení, jaký užitek z toho může mít.

Důsledky negativní

Uveďte také negativní důsledky, které vzniknou, pokud situace zůstane stejná.

Upozorníte druhého na situaci, která nastane v případě, že nedojde ke změně.

Názorné využití techniky PVKD si předvedeme na možném řešení výše uvedené situace, kdy potřebujete zkorigovat chování a jednání vašeho obchodníka. Postupovali bychom asi takto:

Důležité: Váš kolega, podřízený či partner by měl mít vždy možnost se ke sdělení vyjádřit. Proto ho vyzvěte otázkou „Souhlasíš?“. Je záměrně uzavřená, nedává příliš velký prostor k diskusi.

Úkol k procvičení: Pokuste se sami dát někomu zpětnou vazbu pomocí techniky PVKD. Vzpomeňte si na nějakou konkrétní situaci a chování, které se neustále opakuje, přestože jste jej na to několikrát upozorňovali. Nemusí být nutně pracovní. Například: chcete dosáhnout toho, aby váš partner (partnerka) navrhl způsob společně stráveného volného času a netrávil jej neustále prací či relaxací v rámci svého koníčku.

Když tento úkol zadáváme na našich trénincích, většinou se účastníkům nedaří popsat situaci věcně, bez kritiky druhého. Většinou první pokus poskytnutí kritiky pomocí techniky PVKD vypadá tak, jak zachycuje následující schéma.

Nevhodné řešení

Mnohým z nás to asi zní hrozně, avšak povědomě. Nemáme-li dostatečnou praxi v popisu situace bez emocí, dopadáme všichni podobně, aniž si to uvědomujeme a připouštíme. Poskytování vhodné zpětné vazby vyžaduje čas a cvik.

Možná by lépe zafungovala následující varianta řešení. Vždy je důležitý příjemce naší zpětné vazby a způsob, jakým reaguje (i neverbálně). Od toho se pak odvíjí volba vhodného tónu a slov. Mnohdy se však musíme pustit na tenký led.