Time management, reflexe a sebereflexe u asistenta pedagoga

Time management – metodika základních pravidel nakládání s časem v práci

Dovednost, prostřednictvím níž je jedinec schopen analýzy své práce a kritického hodnocení, nazýváme reflexí. Může mít mnoho podob. Hodnocení a reflexe vlastní práce by měly být přirozenou součástí učitelské profese. Stejně jako time management, tedy umění hospodařit s časem, který je v takto zátěžové profesi nezbytností.

Dovednosti v oblasti time managementu jsou podstatné proto, aby pedagog dokázal rozumně se svým časem nakládat, a dosahovat tak lepších výsledků v práci a pohody a klidu v rodinném zázemí.

Úspěšný management času zahrnuje několik oblastí, které by měl jedinec dodržovat (Kyriacou, 1996):

Nakládání s časem podle úkolů

Plánujte tak, jak vám to nejlépe vyhovuje. Někomu vyhovuje příprava po práci, jinému s určitým časovým odstupem.

 Drobné úkoly

Nevěnujte drobným úkolům zbytečně mnoho času. Neodkládejte je! Z několika malých úkolů může být jeden velký problém!

Realistický přístup k práci a řešení úkolů

Požadavky, které kladete sami na sebe, by měly být vždy především realistické. Nenechte se ovlivnit kolegy a braňte se nereálným termínům.

Naučte se říkat NE!

I „ne“ jde říci asertivním způsobem. Nesnažte se všem vyhovět za každou cenu a myslete také sami na sebe. Každý má právo na sladění práce s osobním životem.

 Time management není všelék, ale dokáže předcházet zvýšenému pracovnímu tlaku.

Mezi největší zloděje času patří obvykle lidé sami. Neumí si uspořádat „myšlenky“.

Příklady zlodějů času:
– Cestování;
– nevyužití časových prostojů;
– příliš dlouhé pedagogické porady;
– vzájemné vyrušování; sklony „odkládat“…

Základní pilíře k budování dobré komunikace na pracovišti:

tolerance – komunikace – respekt – vzájemná úcta