Tipy, jak zohledňovat potřeby vyplývající ze zdravotního stavu či prostředí žáka

Důležité:

Díky kvalitní a včasně volené podpoře nemusí daná SVP žáka v dalším vzdělávání či profesi vůbec omezovat.

Opakovaně se ve výzkumných šetřeních ukazuje, že zcela zásadní roli hraje motivace. Má vliv i na školní výsledky a spokojenost ve škole v budoucnu.

Jak uvádí web Infokariéra, spokojenost absolventů se zdravotním postižením s vybraným oborem není příliš vysoká. Pouze 47 % z nich by si zvolilo stejný obor vzdělání znovu. Tomuto tématu je tedy třeba věnovat náležitou pozornost.

Tranzitní programy

Starším studentům mohou v kariérových volbách pomáhat také organizace věnující se tzv. tranzitním programům – přechodu ze školy do pracovního prostředí, některé z organizací spolupracují i se školami.

Jedná se např. o organizace:

Při výběru povolání a shánění pracovního místo pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami lze zvažovat též možnosti chráněného pracovního místa či podporovaného zaměstnání.

Doporučujeme spolupracovat s:

  • poskytovateli sociálních služeb (resort MPSV),
  • obcí či krajem, ve kterém se škola nachází,
  • organizacemi či firmami, které zaměstnávají osoby s handicapem a ve spolupráci se střední školou mohou budoucího absolventa pomoci velmi dobře připravit.