Tipy pro práci s dětmi na 1. stupni ZŠ

TIP 1 Lektorské pomůcky (pro kariérové poradenství či osobnostní rozvoj)

Důležité: Ověřte si, že zvolený materiál je určen pro použití „při výuce“ a nejedná se například o psychodiagnostický materiál či terapeutickou pomůcku, jejíž využití je dovoleno pouze odborníkům (psychologům, terapeutům), a že jeho používání nevyžaduje speciální kurz či výcvik.

Zde prezentované příklady jsou vhodné i pro běžné využívání ve školách, nicméně doporučujeme pročtení stručného manuálu, který bývá přiložen, či se inspirovat u zkušenějších kolegů (například na školním poradenském pracovišti) nebo se v ideálním případě soustavně vzdělávat v oblasti kariérového poradenství.

A) Např. Storytelling cards (Karty s příběhy)

Karty mohou podněcovat žáky k přemýšlení o budoucnosti, o vztazích mezi jednotlivými oblastmi života (pracovní – volnočasový – rodinný aj.), inspirovat je při přemýšlení o povolání. S kartami je možné pracovat při individuálních i skupinových aktivitách. Ve škole při vyučování, ve školní družině, klubu či v rámci aktivit školního poradenského pracoviště.

Příklad:

Aktivita 1: Žák si vybere kartu dle vlastní preference jako odpověď na otázku, co by v budoucnu rád zažil, a sdílí svou volbu s ostatními.

Aktivita 2: Žáci jsou rozděleni do skupin cca po 5 dětech a hovoří nad několika vybranými kartami (náhodně) o tom, co představují, co na kartě vidí a zda by chtěli podobnou situaci či příběh zažít v budoucnu a proč.

B) Karty Silné stránky

Důležité: Není podstatné to, jak je silná stránka na kartě pojmenovaná, ale to, jak ji žák vnímá. Cílem není podat ucelený soubor silných stránek, ale motivovat žáky k přemýšlení o silných stránkách a podnítit rozhovor nebo skupinovou diskuzi na toto téma. A udělat to příjemnou a nenásilnou formou. 

Příklad:

Aktivita 1: Každý žák samostatně přiřazuje jednotlivé vlastnosti ke kartičkám: JSEM, DAŘÍ SE MI BÝT, NEDAŘÍ SE MI BÝT, NEJSEM (menším dětem pomáhají obrázky zvířat).

Aktivita 2: Skupina vedena lektorem (učitelem, poradcem aj.) kartičky JSEM, DAŘÍ SE MI, NEDAŘÍ SE MI, NEJSEM přiřazuje k významným osobnostem, o kterých si vyprávěli při výuce (anebo k reálným osobám, které zná celá skupina). 

Lektorské karty jsou v českém prostředí dostupné například na: www.b-creative.cz.

TIP 2 Hry

Pro děti od cca 4. ročníku ZŠ vznikla v českém prostředí také desková hra s názvem Vzhůru do světa povolání. Zajímavá hra je dostupná například na: www.skolnihry.cz. Hra byla oceněna Národní cenou kariérového poradenství pro rok 2020.

Ve hře najdete 146 druhů povolání (oblasti jako cestovní ruch a gastronomie, pedagogika, veřejná správa, zemědělství, zdravotnictví nebo služby, umělecké a sportovní obory, média, dopravu nebo řemesla). Jednotlivé profese jsou zařazeny do 12 různých oborů, díky čemuž při hře nejen snadno zjistíte, co které povolání obnáší a jaký by měl být člověk, který se mu chce věnovat, ale také si děti udělají dobrou představu o tom, zda by je dané povolání bavilo, či ne.

Je to poučné i zábavné dohromady, ze hry si hráči odnesou spoustu nových informací! Součástí hry je také část Jak mě vidí ostatní. Celá hra je koncipována tak, aby si ji mohly zahrát menší i větší děti. Pravidla jsou přizpůsobena pro velkou skupinu až 8 hráčů hrajících v týmech, ale ipro dvojice.

TIP 3 Inspirace z rodinného prostředí

  • Žáci mohou v rámci projektové výuky či nějakého předmětu, kde se téma bude vyučujícímu hodit, zjišťovat, jakým povoláním se věnují či věnovali lidé v širší rodině (prarodiče, tety, strýcové, praprarodiče) a co bylo jejich hlavní činností.
  • Žáci mohou vést rozhovor o dané profesi či činnosti s osobou z rodiny, přičemž učitel či poradce může pomoci se skladbou otázek a okruhů dotazů (sami žáci bývají velmi kreativní a dotknou se mnohdy i témat, která by „dospěláka“ nenapadla).
  • Žáci si mohou vybrat člověka ve svém okolí a požádat ho o to, zda by se mohli podívat k němu do zaměstnání, pokud je to možné, a společně ve třídě pak s učitelem nebo poradcem o dané zkušenosti hovoří.

TIP 4 Vyšetření schopností a dovedností v PPP

Někdy rodiče před vnější výzvou (například volba výběrové školy po 5. třídě) vyhledají podporu školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna), kde požádají o vyšetření schopností a dovedností.

Poradenský pracovník zde může využít specializované testy a provést poradenský rozhovor s dítětem a rodiči. Často si též vyžádá informace ze školy, kam dítě dochází.

Doporučení: Poradenský pracovník zde může využít specializované testy a provést poradenský rozhovor s dítětem a rodiči. Často si též vyžádá informace ze školy, kam dítě dochází. Tato cesta by neměla být jedinou „péčí“, které se v oblasti rozhodování o dalším vzdělávacím směřování dítěti dostane. Nejefektivnější je samozřejmě stav, kdy se kariérové aktivity stanou běžnou součástí školního života. Ideálně by měly být zcela přirozeně „srostlé“ s tím, co se děje ve škole, a nejen jakýmsi exkluzivním benefitem, jemuž se školy věnují, „až když na to zbude čas“ a jaksi „mimo běžnou realitu školy“.