Titulky, poznámky pod čarou a vysvětlivky

Titulky

Obrázky, tabulky, rovnice či diagramy je vhodné v dokumentu doplnit titulkem, jehož součást tvoří popisný text s pořadovým číslem objektu. Pomocí číslovaných titulků se můžete v textu na konkrétní objekty snadno odvolávat. Titulky k objektům však nikdy nevytvářejte ručně, ale vždy použijte funkce programu Word k tomu určené. Jedině tak budou titulky objektů automaticky číslované a navíc budete moci vygenerovat jejich seznam.

Příklad č. 3
Chcete-li k vloženému obrázku přiřadit titulek s automatickým číslováním, obrázek nejprve označte a na kartě Odkazy klepněte ve skupině Titulky na tlačítko Vložit titulek. V dialogu nejprve vyberte ze seznamu Titulek (skupinový rámeček Možnosti) možnost Obrázek a v dalším seznamu určete umístění titulku (např. pod vybraným objektem). V horním poli Titulek doplňte typ titulku popisným textem. Chcete-li z popisku odstranit typ objektu (např. slovo Obrázek), zaškrtněte políčko Vyjmout z titulku typ objektu.

Důležité!
Na objekty doplněné o automaticky číslované titulky se můžete v textu odvolávat pomocí křížových odkazů. V dialogu Křížový odkaz vyberte ze seznamu Typ odkazu možnost Obrázek, resp. Tabulka. V seznamu Pro titulek označte konkrétní titulek a v seznamu Vložit odkaz zvolte například možnost Celý titulek. V případě, že dojde ke změně čísla či popisného textu titulku, změny se automaticky projeví také v textu u příslušného křížového odkazu.

Poznámky pod čarou a vysvětlivky

Poznámky pod čarou můžete v dokumentu používat v případech, kdy potřebujete ke slovu nebo větě přidat doplňující informaci mimo hlavní oblast textu. Za slovo nebo větu se v textu přidá značka odkazu. Pokud na ni klepnete myší, budete přesměrováni na poznámku v dolní části stránky (případně za textem).

Důležité!
Ačkoliv se poznámky pod čarou i vysvětlivky vytvářejí podobným způsobem, bývají umístěny v jiných částech dokumentu. Zatímco poznámky pod čarou se v dokumentu zobrazují na konci stránky, případně těsně pod odstavcem textu, vysvětlivky většinou naleznete až na úplném konci dokumentu, případně oddílu, do kterého je vysvětlivka vložena.

Chcete-li ke slovu či větě vložit poznámku pod čarou, postavte do tohoto místa textový kurzor a na kartě Odkazy klepněte ve skupině Poznámky pod čarou na tlačítko Vložit poznámku pod čarou. Do místa kurzoru se vloží číslo poznámky a textový kurzor se přesune do spodní části stránky, kde pod čarou vložíte ke značce doplňující text.

Poznámka:
Poznámky pod čarou jsou v programu Word automaticky číslovány. Pokud nějakou poznámku přidáte nebo odstraníte, budou ostatní poznámky automaticky přečíslovány. Pokud přesunete návěští poznámky na jiné místo, automaticky se na příslušnou stránku přesune i poznámka pod čarou.

Číslo poznámky však můžete zaměnit za libovolný znak. Označte v textu značku odkazu na poznámku pod čarou. Na kartě Odkazy klepněte na tlačítko v pravém dolním rohu skupiny Poznámky pod čarou. V dialogu Poznámky pod čarou a vysvětlivka vložte novou značku do pole Vlastní značka (např. znak hvězdička) a klepněte na tlačítko Vložit.