Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók

Ezek a mutatók a különböző eredménykategóriák szerint azt fejezik ki, hogy a saját tőke egy egységével mekkora jövedelmet (eredményt) ért el a vállalkozás a vizsgált időszakban. Ennek megfelelően számításuk úgy történik, hogy az egyes eredménykategóriák összegét kell viszonyítani a saját tőke nagyságához.

A mutatók alakulása akkor mondható kedvezőnek, ha értékük folyamatosan növekszik. A különféle eredménykategóriákból számított mutatók egymáshoz viszonyított változása pedig azt mutatja meg, hogy a vállalkozás mely gazdálkodási területe milyen mértékben jövedelmező (a vállalkozás főtevékenysége, pénzügyi műveletek eredményhatása, rendkívüli események). Ennek megfelelően a következő tőkearányos jövedelmezőségi mutatók képezhetők:

Saját tőke arányos jövedelmezőség 1. = üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / saját tőke

Saját tőke arányos jövedelmezőség 2. = adózás előtti eredmény / saját tőke

Saját tőke arányos jövedelmezőség 3. = adózott eredmény / saját tőke

A fentiek közül – összhangban a nemzetközi gyakorlattal – kiemelt jelentőségű a tőkearányos adózott eredménymutató, amelyet ROE (Return Of Equity) mutatónak is neveznek. Ez rámutat a vállalkozás osztalékfizetési képességére, vagy a tulajdonosi, befektetői döntéshez kapcsolódóan a lehetséges maximális tőkegyarapodásról nyújt információt.

A tőkearányos jövedelmezőségi mutatók alapján lehetőség nyílik részletesebb elemzésre, azaz a jövedelmezőségre ható tényezők számszerűsítésére, melyhez a tényezőkre bontás módszerét alkalmazhatjuk.

Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke

Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * Értékesítés nettó árbev. / Saját tőke

Tőkearányos jövedelmezőség = Árbevétel-arányos jövedelmezőség * Tőke forgási sebessége

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulására vonatkozóan rendszeresen kérdéseket kell megfogalmazni és ezekre meg kell keresni a válaszokat. Melyek ezek a kérdések:

  1. milyen fontosabb tényezők hatnak a jövedelmezőségre?
  2. milyen mértékben tér el a várható eredmény és a tényleges eredmény?
  3. hogyan hatnak a jövedelmezőségre külső tényezők? 
  4. megfelel-e a jövedelmezőség (pl.: ROI %) a tulajdonosok és a menedzsment elvárásainak?
  5. mennyiben javítják az eredményességet különböző intézkedések (pl.: beruházás technológiák, költségcsökkentés, stb.)?
  6. hogyan hatnak a portfolió (termék, üzletág) változásai a vállalkozás eredményére?

A vizsgálatba bevont cégek mutatói

MegnevezésInformatikaMező-gazdaságÉpítőiparSzolgáltatásKereskedelemIparOrszágos átlag
ROE 1.11,32%0,01%-23,09%13,78%2,61%14,67%8,34%
ROE 2.4,03%1,79%-24,15%11,47%1,84%16,10%7,85%
ROE 3.4,03%1,79%-24,71%10,23%1,76%13,52%6,92%
Tőke forgási sebessége2,540,892,251,030,761,371,79

A saját tőke arányos jövedelmezőség bármelyik formája arra ad számunkra felvilágosítást, hogy a befektetett tőke milyen formában térül meg. A mutatók értéke illeszkedik az árbevétel-arányos jövedelmezőséghez.