Tvorba jednoduchých maker

Makro je posloupnost akcí a příkazů zaznamenaná v programovacím jazyce Visual Basic for Applications. Spuštěním makra se nahrané příkazy provedou.

Záznam a spuštění jednoduchého makra

Do makra se vyplatí zaznamenat pracovní postupy, které provádíte opakovaně. Chcete-li zaznamenat makro, přepněte na kartu Zobrazení, ve skupině Makra klepněte na dolní část tlačítka Makra a zvolte příkaz Záznam makra. V dialogovém okně makro pojmenujte a přiřaďte mu klávesovou zkratku.

Veškerá posloupnost činností, kterou nyní budete v programu Word vykonávat, se zaznamená do makra. Budete-li chtít záznam ukončit, klepněte na tlačítko Zastavit záznam.

Makra lze spouštět výběrem jejich názvu ze seznamu a stiskem tlačítka Spustit v dialogovém okně Makra. V tomto dialogu lze makra také odstraňovat. Dialog otevřete dvěma způsoby:

  • Na kartě Zobrazení klepněte ve skupině Makra na tlačítko Makra.
  • Na kartě Vývojář klepněte ve skupině Kód na tlačítko Makra.

Přenášení maker a stylů mezi dokumenty a šablonami

Organizátor je dialog, který slouží k přenášení stylů a maker mezi dokumenty, mezi šablonami nebo mezi dokumentem a šablonou. Pomocí organizátoru můžete například do jiného dokumentu zkopírovat makro, které nechcete umístit do výchozí šablony.

Chcete-li otevřít dialogové okno Organizátor, stiskněte klávesovou zkratku Alt+Ctrl+Shift+S a v podokně Styly klepněte na tlačítko Spravovat styly. Otevře se stejnojmenný dialog, ve kterém klepnete na tlačítko Import/Export. Podle toho, zda si přejete zkopírovat styly, či makra, přepnete buď na kartu Styly, nebo na kartu Položky projektu makra.

Důležité!
Dialogové okno Organizátor je rozděleno do dvou částí. Levá část obsahuje seznam stylů či maker aktuálního dokumentu, pravá část obsahuje styly nebo makra výchozí šablony Normal.dotm. Pomocí tohoto dialogu můžete styly a makra nejen kopírovat, ale také odstraňovat či měnit jejich název.

Příklad č. 8
Chcete-li zkopírovat styly či makra z aktuálního dokumentu do jiného dokumentu, otevřete dialog Organizátor a v pravé části klepněte na tlačítko Zavřít soubor. Poté, co zavřete šablonu Normal.dotm, klepněte na tlačítko Otevřít soubor. Vyhledejte a otevřete požadovaný dokument. V levé části dialogu Organizátor označte v seznamu konkrétní styl či makro a klepnutím na tlačítko Kopírovat jej zkopírujte do dokumentu, který jste před chvílí otevřeli.